ท่านข่าน

รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนสะพือวิทยาคาร
Usernamekru_chalermchai
สมาชิกเลขที่53064
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

การศึกษา

 • ปริญญาโท วิทยาศสาตรมหาบัณฑิต เคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี มรภ.อุบล
 • ประกาศนียบัตรบริหารการศึกษา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • กำลังศึกษาวิชาชีพครู มรภ.อุบล

การทำงาน

 • ปี 2536 บรรจุ รับราชการ อาจารย์ 1 ระดับ 3  ปี โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา จ.มุกดาหาร สอนวิชาเคมี
 • ปี 2540 อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนศรีเมือวิทยาคาร จ.อุบล
 • ปี 2545 อาจารย์ 1 ระดับ 5 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร จ.อุบล
 • ปี 2549 รองผู้อำนวยการโรงเรียนสะพือวิทยาคาร จ.อุบล
 • ผลงานที่ภาคภูมิใจ

  • ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อการสอนวิทยาศาสตร์
  • ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ สพท.อบ.2
  • ได้สอบผ่านภาค ก ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนที่จัดสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการสอบครั้งแรก
  • สอบตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ลำดับที่ 17 ของ สพท.อบ. 2 และ ได้ลำดับที่ 15 ของ สพท.อบ.3

  การศึกษาดูงาน

  • ศึกษาดูงานประเทศเวียตนาม
  • ศึกษาดูงานประเทศลาว
  • ศึกษาดูงานโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ ลาดกระบัง
  • ศึกษาดูงานโรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี