Khunkroo


ครูผู้ช่วย
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
Username
kroojin
สมาชิกเลขที่
71732
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

 

ประวัติการศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 2   โรงเรียนบ้านผาสะนา

ประถมศึกษาปีที่ 6              โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย

มัธยมศึกษาปีที่ 3               โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

มัธยมศึกษาปีที่ 6               โรงเรียนเลยพิทยาคม

ปริญญาตรี                       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

                                     คณะวิทยาศาสตร์ เอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

 

 โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551        โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                                                ปทุมวัน

 

ประวัติการทำงาน

15 พฤษภาคม 2552 - ปัจจุบัน          โรงเรียนเชียงกลมวิทยา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี