ผอ.อุทิศ


ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนอ่างห้วยยาง
Username
korat1
สมาชิกเลขที่
52657
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ
ชื่อ:                        นายอุทิศ   โทแหล่ง
วัน เดือน ปี เกิด:       12 มิถุนายน 2503
ภูมิลำเนา:                  636/1 ถนนพิบูลละเอียด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา 
                            จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-957-406
วุฒิการศึกษา:              การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา
                             มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำแหน่งปัจจุบัน:           ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างห้วยยาง
มาดำรงตำแหน่งเมื่อ:       14 มกราคม 2553

 ประวัติการศึกษา

 ที่

 ระดับการศึกษา

สถานศึกษา

  พ.ศ.

 วุฒิที่ได้รับระบุวิชาเอก

 1

 ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

2513 

ป.4 

 2

 ประถมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนวัดบ้านเก่างิ้ว 

2516 

ป.7 

 3

 มัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนบัวใหญ่ 

2519 

ม.ศ.3 

 4

 มัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนบัวใหญ่ 

2521 

ม.ศ.5

 5

 ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง(ป.กศ.สูง)

วิทยาลัยครูนครราชสีมา 

2523 

ป.กศ.สูง วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

 6

 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2527 

วิทยาศาสตร์

 7

 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2548 

การบริหารการศึกษา

 

ประวัติการรับราชการ

วัน เดือน ปี 

 ตำแหน่ง

ระดับ/อันดับ 

ขั้น 

1 พ.ค. 2524 

ครู 2 โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน 

 2

 1,905 

1 มิ.ย. 2526 

ลาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

 2

 2,345

1 เม.ย. 2528 

กลับจากลาศึกษาต่อ 

 3

 2,765

1 ต.ค. 2528 

อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน

 3

 2,765

1 ต.ค. 2531 

อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน 

 4

 3,745

24 พ.ค. 2532 

ครูใหญ่โรงเรียนบ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา 

 4

 4,450

28 ก.พ. 2537 

ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ 

 5

 8,840

2 มิ.ย. 2539 

อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ 

 6

 12,400

28 ก.ค. 2540 

อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านพลสงคราม 

 6

 12,400

1 พ.ย. 2542 

อาจารย์ใหญ่บ้านพลจลก 

 7

 14,850

1 ต.ค. 2545 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลจลก 

 8

 20,190

7 ส.ค. 2547 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลจลก 

 คศ.3

 

10 พ.ย. 2548 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศรีษะช้าง 

 คศ.3

 25,190 

11 ม.ค.2553 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างห้วยยาง 

 คศ.3

 35,560

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี