เดี่ยว ฅ.บ้านนอก

ประธานกรรมการ
กลุ่ม ฅ.บ้านนอก (องค์กรสาธารณประโยชน์)
Usernamekonbannok
สมาชิกเลขที่89166
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

Name :: ว่าที่ร้อยตรีสุรวุฒิ เพ็งป่าแต้ว

ฅ อุตรดิตถ์ เกิดที่พิชัย เรียนอนุบาล ประถม มัธยมที่อำเภอพิชัย อุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยที่อุตรดิตถ์ เผลอไปทำงานกรุงเทพฯและต่างจังหวัดอยู่ชั่วพักชั่วครู่ และปัจจุบันหันมาตอบแทนบ้านเกิดที่ เมืองอุตรดิตถ์

ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา : โรงเรียนบ้านหนองพุทราวิริยานนท์ ปี 2538
มัธยมศึกษา : โรงเรียนพิชัย อุตรดิตถ์ สายวิทย์-คณิตฯ ปี 2533
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ ปี 2547

ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2546-2547 ฝึกงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ เขต 3 พิษณุโลก
พ.ศ. 2547-2548 ผจก.แผนกประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ บริษัทแลนดี้ โฮม(ประเทศไทย)จำกัด
พ.ศ.2549-2550 วิทยากร สถาบันสร้างเสริมจิตปัญญาและพัฒนาพฤติกรรมศาสตร์ HMDC กรุงเทพฯ
พ.ศ.2551-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กลุ่ม ฅ.บ้านนอก
(องค์กร สาธารณประโยชน์)

ด้านกิจกรรมและสังคม
♦ กิจกรรมเข้าค่าย กิจกรรมอาสา แกนนำริเริ่มชมรมการทำกิจกรรมต่างๆ ในวัยนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
♦ วิทยากรอาสาให้กับหน่วยงานองค์กรต่างๆ หลังออกจากงานวิทยากรใหม่ๆ ที่อุตรดิตถ์
♦ ทำงานเพื่อสังคมเต็มตัวกับ กลุ่ม ฅ.บ้านนอก จนถึงปัจจุบัน