คำตอบ


ทำงานต่อยอด ในเรื่อง สิทธิมนุษยชน เลยใช่ไหมจ้ะ

LiLa

KN
เขียนเมื่อ
คำตอบ

สวัสดีครับพี่ลิ

ก่อนอื่นต้องขอโทษจริงๆที่ทิ้งคำถามของพี่ลิมาเป็นเวลานาน

เรื่องของ ICC นั้นตอนนี้ผมนำไปทำเป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อบัณฑิตสัมมนาครับ  สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนั้นมีอยู่เรื่องเดียวที่เป็นประเด็นคือการเข้าเป็นภาคีของธรรมนูญกรุงโรมจัดตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศ  ทั้งนี้มีข้อสังเกตบางประการที่ทำให้กระบวนการให้สัตยาบันของประเทศไทยต่อธรรมนูญฉบับดังกล่าวยังไม่สามารถดำเนินต่อไปได้  โดยเฉพาะข้อสังเกตของกระทรวงกลาโหมที่มีต่อธรรมนูญฯ  ว่าหมิ่นเหม่ต่อการนำเอาสถาบันกษัตริย์ของไทยไปผูกไว้กับระบบของศาล  โดยเฉพาะในส่วนที่มีการกล่าวถึงตัวผู้นำซึ่งหมายความรวมถึงกษัตริย์ของรัฐนั้นด้วย

โดยกระทรวงกลาโหมเห็นว่าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยมีพระราชฐานะเป็นจอมทัพไทย  มีลักษณะเป็นผู้นำตามที่ธรรมนูญกรุงโรมฯกล่าวไว้  จึงเห็นควรให้รัฐบาลพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในเรื่องนี้โดยละเอียด

สำหรับผมแล้วไม่คิดว่าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยจะเข้าข่ายการเป็นผู้นำตามนัยของธรรมนูญกรุงโรมฯ  เพราะสำหรับประเทศไทยแล้วองค์พระมหากษัตริย์ของไทยทรงมีพระราชฐานะเป็นเพียง "สัญลักษณ์" ในทางการระหว่างประเทศเท่านั้น  การดำเนินการใดใดเป็นการดำเนินการผ่านทางรัฐบาลและรัฐสภา  มิได้ทรงประกาศพระราชสงครามด้วยองค์เองอย่างสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าฯที่ทรงประกาศพระราชสงครามกับเยอรมัน  แต่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ผ่านมา  พระราชอำนาจในการประกาศสงครามกลายเป็นการประกาศตามความเห็นชอบของรัฐสภา  รัฐธรรมนูญมิได้กล่าวถึงการประกาศพระราชสงครามโดยองค์เองอย่างสมัยก่อน  อีกทั้งการที่จะเข้าข่ายกระทำความผิดตามธรรมนูญกรุงโรมฯ นั้น  จะต้องเป็นการกระทำในลักษณะรุกราน  หรือก่ออาชญากรรมสงคราม  ซึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยเราก็ยังไม่เคยปรากฏว่าได้กระทำการรุกรานหรือก่ออาชญากรรมตามนัยของธรรมนูญกรุงโรมฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในสมัยสงครามโลกครั้งที่สององค์พระจักรพรรดิฮิโรฮิโตแห่งญี่ปุ่นเกือถูกควบคุมตัวไปขึ้นศาลอาชญากรรมสงครามเพราะพระองค์มีพระราชฐานะเป็นผู้ประกาศสงคราม  ซึ่งในข้อเท็จจริงนี้ต้องพิจารณาไปถึงรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นในสมัยนั้นว่ามีสาระสำคัญเกี่ยวกับการประกาศสงครามเช่นไร  ปรากฏว่าในขณะนั้นองค์พระจักรพรรดิทรงมีพระราชอำนาจเต็มในการประกาศพระราชสงคราม  ลักษณะดังกล่าวจึกทำให้พระราชฐานะของพระองค์กลายเป็นผู้นำในการก่อสงครามในทันที

ดังนั้นในขั้นตอนการให้สัตยาบัน  เราจึงต้องพิจารณาไปให้ถึงรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรอื่นๆที่ได้ลงนามและให้สัตยาบันแก่ธรรมนูญกรุงโรมว่ารัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรเหล่านั้นมีสาระสำคัญเกี่ยวกับพระมหากัษตริย์และการประกาศสงครามเอาไว้อย่างไร (ขอติดเอาไปรวบรวมรายละเอียดอีกครั้ง)

ส่วนในประเด็นที่สองจะได้กล่าวต่อไป . . .

เมื่อมีคนมาอ่านและลง reply ไว้ ๒  re. ขึ้นไป

นอต

ขอทราบหน่วยงานที่ยกร่างกับเบอร์โทรครับ

nattaphols

KN
เขียนเมื่อ
คำตอบ

ต้นเรื่องคือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ)

๐-๒๒๘๒-๒๒๘๓

ส่วนราชการที่ทำความเห็น

กระทรวงการคลัง (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กลุ่มงานกฎหมาย)

๐-๒๒๗๓-๙๐๒๐ ต่อ ๓๒๖๒

สำนักงานศาลยุติธรรม (สำนักวิชาการศาลยุติธรรม  กลุ่มพัฒนากฎหมาย)

๐-๒๕๑๒-๘๔๖๙

สำนักงบประมาณ (สำนักกฎหมายและระเบียบ)

๐-๒๒๗๓-๙๐๒๗ ต่อ ๓๗๔๖

สำนักงาน ก.พ. (สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน  กลุ่มกระทรวงด้านการบริหารและความมั่นคง)

๐-๒๒๘๑-๐๙๗๕

สำนักงาน ก.พ.ร. (ภารกิจการพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคและความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

๐-๒๓๕๖-๙๙๙๔

ลองติดต่อไปตามหน่วยงานที่ให้นะครับ  ไม่แน่ใจว่าส่วนราชการดังกล่าวข้างต้นจะให้ความร่วมมือมากน้อยเพียงใด  ยังไงก็ลองก่อนละกันคับ

สนุกกับการอาศัยอยู่ในโกทูโนนะ คุณนอต

Archanwell

KN
เขียนเมื่อ
คำตอบ

สวัสดีครับอาจารย์

แหม . . . ก็ Gotoknow ออกจะกว้างขวางไร้พรหมแดนซะขนาดนี้  ผมก็ต้องขอออกไปท่องโลกกว้างใบนี้ดูสักหน่อย

เรื่องการใช้ประโยชน์ไอทีเพื่อสังคมนั้นผมว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้อ่ะครับอาจารย์  แบบว่าใครต้องการรู้เรื่องอะไรแล้วบังเอิญผมรู้หรือว่าอยากคุยเรื่องนี้อยู่พอดี  เราก็แว้บเข้าไปแจมเขาสักหน่อย

ส่วนเรื่องร้านอาหารผมก็สนใจอยู่เหมือนกันครับอาจารย์ . . . ชอบๆ

ขอบคุณมากครับอาจารย์

นอต

รูปภาพ

ขจิต ฝอยทอง

KN
เขียนเมื่อ
คำตอบ

ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำ

คือ . . . แต่ผมเองก็พยายามอยู่หลายหนนะ  นี่ลองเปลี่ยนเอารูปแนวตั้งมาใส่ ก็ยังขาดๆเกิดๆอยู่ดี  ไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับ

ขอบคุณครับผม

อ่านบทความแล้วเสนอแนะได้นะครับ


KN
เขียนเมื่อ
คำตอบ

สวัสดีครับ

คือ...แรกทีเดียวนอตเห็นอยู่แค่บทความ ๕ บทที่พี่ต้น post ไว้ (ที่หน้าแรกของพี่ต้น)  พอเข้าไปดูทั้งหมด...โห เยอะใช่เล่น  ก็เลยขอ save เอาเก็บไปอ่านเลยนะครับพี่ 

ยังไปเปรยๆไว้กับอาจารย์แหววเลยว่าทำอย่างไรนะ  เราถึงจะมีบทความดีดีอย่างนี้บ้าง  อย่างน้อยก็เพื่อฝึกการคิดและนำเสนออย่างเป็นระบบ  ก็สงสัยว่าเราต้องไปอ่านให้มากกว่านี้  แล้วก็ฝึกเขียนให้ดีกว่านี้...อืม 

ขอบคุณครับ

KNOTT

TCDC, The Emporium

อาจารย์ พันธ์ทิพย์ สอนดีไหม

พชร

KN
เขียนเมื่อ
คำตอบ

ตั้งคำถามได้น่ากลัวจริงๆ

ดีหรือไม่...ไม่รู้ครับรู้แต่ว่าชอบครับ

รู้แต่ว่าตอนนี้กำลังเห่อ GotoKnow นะ

ชอบการเรียนการสอนที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะครับ  กระตุ้นความสนใจของคนเรียนได้ดีจริงๆ

นอต

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี