นาย กิตติศักดิ์ กิตติศักดิ์ เต็มนา

ผู้จัดการ โทร 089-8759740
ร้านคิดคอมพิวเตอร์ โทร 089-8759740,สาขาหลังสวน 077-545116 สาขาละแม077559209
Usernamekittisuk
สมาชิกเลขที่3463
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ชื่อในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์  วีระพงค์  เต็มนา

ได้เปลี่ยนเป็น  นายกิตติศักดิ์  เต็มนา

ชื่อเล่น คิด

วันเกิด 

ประวัติการศึกษา

* ประถมศึกษา  โรงเรียนวัดปลายสระ  ต.ควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์  จ.นครศรีธรรมราช

* มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนตระพิทยาคม อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช

* มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกีรยติวสุนทราภิวัฒน์  อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช

* ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยพลศึกษาเขตอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพร

* ปริญญาตรี   ครุศาสตร์บัณฑิต  คอมพิวเตอร์ศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

ปัจุบัน ประกอบธรุกิจคอมพิวเตอร์ ร้านคิดคอมพิวเตอร์

172 ถ.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
   

089-8759740,077545116

Email:[email protected]