ส่วนหนึ่งในคณะทำงานเสียงเล็กๆเพื่อสันติภาพ


เลขานุการคณะทำงานเสียงเล็กๆเพื่อสันติภาพ
คณะทำงานเสียงเล็กๆเพื่อสันติภาพ
Username
kitcha_8
สมาชิกเลขที่
135071
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ประวัติโดยย่อ

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา : โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา

ระดับมัธยมศึกษา   : โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" อ.สะเดา จ.สงขลา

                           โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง อ.เมือง จังหวัดยะลา

ระดับปริญญาตรี     : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

                           คณะศึกษาศาสตร์  เอกเทคโนโลยีการศึกษา

ประสบการณ์ระหว่างการศึกษา ณ มหวาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

                           - นักศึกษาทุนทำงาน บันทึกข้อมูล หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

                           - นักศึกษาใช้ทุนการศึกษาโดยการทำงานเก็บชั่วโมง ณ

                             กองกิจการนักศึกษา

                          - รองหัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์องค์การบริหารกิจการนักศึกษา

                          - ฝึกงานด้านโสตทัศนูปกรณ์ ณ ฝ่ายโสตทัศนศึกษา

                            คณะแพทย  ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

                            หาดใหญ่

ประสบการณ์ทำงาน

                          - ครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ภาษาไทย และลูกเสือ นักเรียน

                            ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ครูประจำชั้นนักเรียนชั้น ม.๑/๑ และ

                            ม.๖/๑ ณ โรงเรียนสังคมอิสลามวิทย ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา

                            จ.สงขลา

                          - เลขานุการนายอำเภอเจาะไอร้อง อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส มีหน้าที่ รับหนังสือเข้าจากภายนอกและภายใน งานพิมพ์ จัดเตรียมเอกสารในการประชุม โทรศัพท์ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอก การนัดหมายผู้มาติดต่อ จัดทำตารางนัดหมายและเตือนการนัดหมาย เก็บรักษาเอกสารต่างๆให้เป็นระเบียบ ต้อนรับผู้มาติดต่อราชการ ติดตามนายอำเภอลงพื้นที่ต่างๆเพื่อเก็บภาพถ่ายนำเสนอเป็นผลงานนายอำเภอในรูปเล่ม และนำลงประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ www.amphoe.com และ www.dopa.go.th และหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ปัจจุบัน

                          - เลขานุการ คณะทำงานเสียงเล็กๆเพื่อสันติภาพ อ.เมือง จ.ปัตตานี

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี