คำตอบ


การศึกษาภาคบังคับ

ปูเป้

คณิน อุดมความสุข
เขียนเมื่อ
คำตอบ

เรียน คุณปูเป้

ประเด็นที่ถามตรงนี้ แจ้งชื่อ ร.ร. , ตำบล , อำเภอ ,จังหวัด และปีที่จบ ของผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านแล้ว  การพิจารณากรณีนี้ต้องใช้ความตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309 / ว 27 (2) ลงวันที่ 7 มกราคม 2536  ที่กำหนดว่าผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ปี 2521 จะถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับต้องจบ ป.6 และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520 ประกาศใช้วันที่ 31 มีนาคม 2520 ก็กำหนดไว้เช่นกันว่าการศึกษาภาคบังคับ คือ ป.6  ดังนั้นบุคคลนี้จึงยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ครับ

** การตัดสินขอให้ใช้ข้อยุติของคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ของ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เป็นหลักครับ

สำหรับประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 94 ตอนที่ 31 หน้า 337 ลงวันที่ 12 เมษายน 2520 เชิญที่นี่ครับ
http://gotoknow.org/file/kaninu/pk_plan2520.pdf

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี