ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Username
kanidta-ju
สมาชิกเลขที่
23210
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

เกิดที่จังหวัดนครปฐม

ปริญญาตรี  วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี