ครูชาววัง

ครุชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม
Usernamekamontip023
สมาชิกเลขที่92071
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

 100_6834 กมลทิพย์ ลบแย้ม  สอนชั้นอนุบาลปีที่ 2  โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม  ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต3

สมาชิกชมรมปฐมวัยกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวังน้ำเขียวสามัคคี

ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาหลักสูตร และการสอน ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลแล้วค่ะ