รัชฏาภรณ์

ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
Usernamek_cherry
สมาชิกเลขที่104082
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

              ชื่อ รัชฎาภรณ์  นามสกุล ชัยจันทร์ดี  อายุ  53   ปี   สถานภาพ สมรส

              มีบุตรชายจำนวน 2  คน  คนโตอายุ  31  ปี  คนเล็กอายุ  27  ปี

              อาชีพ รับราชครู   ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ (เชิงประจักษ์)

              โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม  อายุราชการ  32  ปี (มีสิทธิ์เออรี่รีไทร์แล้วค่ะ)

              การศึกษา  ระดับ ปริญญาตรี   ศึกษาศาตรบัณฑิต  เอกประถมศึกษา

              จากสถานศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ปีการศึกษา  2527

              งานสอนระดับชั้นป.4 - 6  วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  ศิลปะ  

              งานอื่นๆ หัวหน้างานวิชาการ  ที่ปรึกษาชมรมกีฬา  ชมรมดนตรี - นาฏศิลป์

              ครูสอนกศน.เครือข่ายโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม  กศน.อำเภอจัตุรัส

              ปัจจุบันกำลังศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน

              ภาคพิเศษ  รุ่น 9   ภาคเรียนที่ 2/2552  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

              ศูนย์การเรียนจัตุรัส  โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล  อำเภอจัตุรัส 

              จังหวัดชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36130