นางสาว สุวรรณา บำรุงจิตต์

ครู
Usernamek.suwanna
สมาชิกเลขที่168471
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ชื่อ สุวรรณา  บำรุงจิตต์  เกิดวันที่ 10 สิงหาคม 2521

ภูมิลำเนา  นครนายก

จบการศึกษาปริญญาตรี  คบ. เอกภาษาไทย

ประวัติการสอน

ปี 2543-2547  สอนวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา

ปี 2547-2548 สอนที่โรงเรียนวัดหนองรี  จังหวัดนครนายก

ปี 2548-2552 สอนที่โรงเรียนนายกวัฒนากร (บ้านนา) จังหวัดนครนายก

ปี 2552-ปัจจุบัน สอนที่โรงเรียนวัดดอนพุดซา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา