พรชัย ครูศรช.ตำบลบ้านหว้า

ครูศรช.ตำบลบ้านหว้า
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกาตามอัธยาศัยอำเภอบางปะอิน
Usernamejok_nfebangpain
สมาชิกเลขที่83705
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คณะศิลปศาสตร์ เอกสารสนเทศทั่วไป

ขณะนี้ทำงานเป็น ครูศรช.ใหม่อยู่ที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางปะอิน

รับผิดชอบกศน.ตำบลบ้านหว้า

เริ่มปฎบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2554