นางสาว จารุวรรณ ศรียาภัย

ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
โรงเรียนพุทธนิคม(ประถม)
Usernamejaruwan2530
สมาชิกเลขที่159340
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ชื่อ นางสาวจารุวรรณ ศรียาภัย

เกิดเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2530

การศึกษา

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนวัดพุมเรียง

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนไชยาวิทยา

จบปริญญาตรีที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช