ผศ. ดร. จารุพรรณ กุลดิลก

Usernamejarupan-egmu
สมาชิกเลขที่44511
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

การศึกษา

Dr.-Ing. in Food Technology and Bioprocess Engineering (Berlin University of Technology, Germany)

M.Sc. (Eng.) in Biochemmical Engineering (University of Birmingham, UK)

วศ.บ. (เกียรตินิยม) วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยมหิดล)

 

Awards

(2541 - 2543) Doctoral Fellowship, EU-Commission on Food Technology Project, Berlin University of Technology

(2537 - 2538) Reseach Fellowship, The University of Birmingham, UK

(2536) ชนะเลิศหมากรุกสากล มหาวิทยาลัยมหิดล

(2535) ชนะเลิศกีตาร์โฟล์คซอง มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัล Coke Music Award

(2532 - 2533) ทุนการศึกษาการเรียนดีเด่น โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

การทำงาน

(2551 - ปัจจุบัน) อาจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และ ที่ปรึกษา บริษัท อะ บอกซ์ ออฟ ช็อคโกแลต จำกัด

(2549 - 2551) รองคณบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

(2547 - 2549) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและกิจกรรมพิเศษ และประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

(2550 - 2552) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

(2546 - 2550) อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

กิจกรรมอาสาสมัครปัจจุบัน

- นักเขียนคอลัมภ์จิตวิวัฒน์ หนังสือพิมพ์มติชน

- นักเขียนคอลัมภ์พรมแดนแห่งความรู้ เครือข่ายจิตตปัญญาศึกษา

- นักจัดรายการวิทยุชุมชนคนแท๊กซี่

- นักจัดรายการวิทยุชุมชนเสียงคนไทย

- วิทยากรรายการ มหาประชาชน People Channel