ความเห็นล่าสุด


วันนี้ 14 ก.ค.54 มีเงาะจากสฎ. และภาคตะวันออก ขายในตลาดบ้านดอน ราคาห่างกัน ก.ก.ละ 5-10 บาท แล้วแต่สถานที่ขาย เงาะ โรงเรียนของสุราษฎร์ธานี(เงาะอร่อย ) ขายปลีก ก.ก.ละ 25 บาท  ราคาขายจากสวน 20  บาท

ที่สุราษฎร์ฯปีนี้เงาะออกน้อยมาก แต่มีเงาะจากภาคตะวันออกมาขายที่ห้างโลตัส ราคา

ก.ก.ละ 14 บาท สงสัยมาจากจันทบุรี เงาะสุราษฎร์จะออกประมาณปลายมิถุนายน 2554 ไม่แน่ใจว่าราคาจะดีเหมือนปี 53 หรือเปล่า  หรือจะดิ่งตามจันทบุรี คงเสียกำลังใจเหมือนกันน่ะ

31  มีนาคม  2554   10.34  น.อากาศยังมืดครึ้มฝนตกตลอดเลย  ชาวบ้านริมแม่นำตาปีตลอดแนว  แม่น้ำพุมดวง  ต้องอพยพหนีน้ำ 

ปี 2554  มีฝนตกมากตั้งแต่ 24  มีนาคมเป็นต้นมา  ฑโดยเฉพาะวันนี้  26  มีนาคม  2554  ไปดูสวนเงาะที่ควนสุบรรณ  อ.บ้านนาสารมา  เงาะโรงเรียนแตกยอดอ่อนหมดเลย  น่าจะมีเงาะอร่อยๆ ทานน้อยลงน่ะ  ราคาก็คงจะดีแน่  และหากสภาพฝนอย่างนี้  ปี  นี้เราอาจได้กินเงาะนอกฤดู(หลัง  กันยายน  2554)  มีเงาะกินนานกว่าเดิม  ชาววสวนก็ขายได้ราคาดีด้วย เงาะก็จะได้อยู่กับชาวนาสารตลอดไป  ไม่ถูกปลูกแทนด้วยยางพาราหรือปาล์มน้ำมันเหมือนปีนี้  สมกับคำขวัญจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มี  เงาะอร่อย 

>ตอนนี้มีเกษตรกรเจาะต้นปาล์มใส่ปุ๋ย มีการทดลองเลือกเจาะต้นที่ให้ผลผลิตน้อย เห็นผลเบื้องต้นแล้ว พบรอยเน่าตรงบริเวณที่เจาะ ส่วนรายอื่นๆคงต้องดูผลระยะยาว

ใช้คำแนะนำการใช้ปุ๋ย ทางดินหรือทางใบ ให้ถูกสูตร อัตรา เวลา และวิธี เพื่อให้ปาล์มน้ำมันสามารถใช้ประโยชน์จากปุ๋ยได้มากที่สุด เน้นการลดต้นทุนและความคุ้มค่าการลงทุนเป็นหลัก

ลุงผู้ใหญ่มีการผลิตนอกฤดูด้วยน่ะ แล้วจะบอกว่าสุกแก่ช่วงไหน ช่วงนี้ยังไม่มีผลผลิตจ้ะ

สุราษฎร์มีจุดสาธิตหลายแห่งเลยค่ะ อยากให้มาเยี่ยม ขอให้เข้าไปที่ web ของสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี ลองดูรายละเอียดน่ะค่ะ

ขอแลกเปลี่ยนความคิดคุณโมทย์มหาสารคามเรื่องปรับปรุงดิน

ดินน่าจะไม่เหมาะกับการเกษตรเท่าไหร่ คงต้องเสียค่าใช้จ่ายและใช้เวลาปรับปรุงดินไปเรื่อยๆ ขอทราบเพิ่มเติมเรื่องพืชที่ขึ้นอยู่ในที่ดินแปลงนี้หรือการเกษตรอื่นๆ แต่ปัญหาดินเค็มคงต้องใช้นำมากๆ ที่มหาสารคามแล้งมากด้วย น้อ

ขอเป็นแรงผลักดันเรื่องการใช้อินทรีย์วัตถุปรับปรุงดินในดินทรายหรือดินเหนียวต่อไป เห็นผลช้าแต่ระยะยาวดินจะดีขึ้น

อย่าลืมใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี

-ขอบคุณที่แวะมาคุยกัน

-พอเพียงและยั่งยืนน่าจะคู่กันน่ะ

ปลูกพืชชนิดใดจึงจะดี ณ เวลานี้

หลังจากเหตุการณ์ 7 ตุลาคม 2551 ที่ประเทศไทยมีสถานการณ์ระหว่างฝ่ายพันธมิตรกับรัฐ สถานการณ์เศรษฐกิจวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ (Hamburger Crisis) ทั้งสถานการณ์ภายในประเทศ และของโลก ดังกล่าว มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจทุกระดับจนถึงระดับรากหญ้า ในภาคการเกษตรเองก็เช่นเดียวกัน ในขณะที่ราคาน้ำมันลดลง ราคายางพาราก็ถดถอย ต่อเนื่องทุกวัน เหลือกิโลกรัมละ 48 – 49 บาท ราคาผลปาล์มทะลายสด ต่อกิโลกรัม ลดเหลือ 2.70 – 2.80 บาท (ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2551) ราคาผลไม้ฤดูกาลผลิต ปี 2551 ค่อนข้างทรงตัว ส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะเลือกปลูกและโค่นพืชบางชนิดเพื่อปลูกพืชชนิดหนึ่งชนิดใดทดแทน จากประสบการณ์ที่ผ่านมาประมาณ ปี พ.ศ. 2540 ราคากาแฟกิโลกรัมละเกือบ 100 บาท เกษตรกรที่เคยโค่นกาแฟเมื่อปี 2537 – 2540 ก็หันมาปลูกกาแฟเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลทำให้ราคากาแฟ ตั้งแต่ ปี 2544 จนถึงปัจจุบันตกต่ำ เหตุการณ์ที่ผ่านมาน่าจะเป็นบทเรียนให้เกษตรกรและนักส่งเสริมการเกษตรได้นำมาเป็นข้อคิดในการให้คำแนะนำการปลูกพืชได้ในวันนี้

เกษตรกรหลายท่านในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำลังสับสนกับการเลือกปลูกพืช ทั้งปลูกใหม่ และปลูกทดแทนพืชชนิดเดิม บางรายปลูกทุเรียน กำลังให้ผลผลิตที่ดี เข้าโครงการระบบจัดการคุณภาพพืช GAP ของจังหวัดสุราษฎ์ธานี มีรายได้ดีกับผลผลิตทุเรียนมาหลายปี แต่เนื่องจากราคายางพารา มีเสถียรภาพมากตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 จนถึง กันยายน 2551 ทำให้เกษตรกรรายนี้ปลูกยางพาราแซมในสวนทุเรียน แต่ ณ วันนี้ราคายางพารา มีแนวโน้มลดลงทุกวัน ตามสถานการณ์เศรษฐกิจจึงเกิดความลังเล ในการเปลี่ยนสวนทุเรียนเป็นสวนยางพารา แปลงนี้ บางรายปลูกปาล์มน้ำมันแซมสวนผลไม้ (เงาะ, มังคุด, ลองกอง) บางรายโค่นมังคุด นำต้นมาทำเป็นเสาบ้าน ก็มาจากปัญหาด้านราคา

แนวทางการส่งเสริมการปลูกพืช เพื่อความยั่งยืนขณะนี้ จึงขอให้เน้นหลักศักยภาพของพื้นที่ ตามเขตการปลูกพืช (Zoning) หากพื้นที่ใดมีความเหมาะสมกับหลายชนิดพืช ก็พิจารณาปัจจัยอื่น ๆ เช่น การใช้แรงงาน การปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว แต่ศักยภาพด้านการตลาดก็เป็นสิ่งสำคัญ เช่นกัน ที่ผ่านมาการตลาดก็มีความผันผวนตามสถานการณ์โลก อย่างเช่นเหตุการณ์ขณะนี้ เกษตรกรก็คงต้องคำนึงถึงความเสี่ยงด้านการตลาดไว้ด้วย บทเรียนที่ผ่านมาบอกได้ว่าไม่มีพืชนิดใดที่ราคามีเสถียรภาพอย่างแท้จริง

น้องเขียวประมวลได้ชัดเจน  ทุกคนต้องการแสดงออกโดยผ่านการพูดที่บอกว่าโชว์  ก็น่าเป็นเวทีที่เหมาะสม  วัตถุประสงค์ต่างๆกันไป ฟังแล้วก็น่าจะทราบว่าผุ้พูดต้องการอะไร  แต่ผุ้ฟังก็ต้องใส่ใจการพูดด้วยความตั้งใจน่ะ  อย่าเห็นว่าไม่สำคัญ  มีโอกาสได้อ่านเรื่องดีๆ จะคอยติดตามน่ะและขอเป็นกำลังใจให้น้องต่อด้วย  สู้ๆ

ปี 2552  ต้องเสนอโครงการผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด   หากศุนย์บริการฯเกษตรประจำตำบลยังขาด(ทุกอย่างแม้กระทั้งที่ทำการ) ข้อมูลสำคัญคงเหลืองานพัฒนาการเกษตรอยู่ไม่กี่ตำบล  รีบๆหน่อยน่ะไม่มีข้อมูล  ไม่มีแผน  ไม่มีงานน่ะ

ได้อ่านเรื่องดีๆ  ในเว็บกรมฯ ก็คิดน่ะว่าเมื่อไหร่จะส่งผลทางปฏิบัติ เช่น  HR  Scorecard  และเชื่อว่าค่านิยมองค์กร  4 ข้อนี้ในหมวด P  คณะทำงาน  PMQA  คงพิจารณาดีแล้ว  เพียงแต่มันคงส่งผลทางปฎิบัติยากเหมือนหลายๆ  เรื่องที่ผ่านมา  ช่วยๆ  กันและเริ่มที่เราน่ะน่าจะเป็นทางเดียวที่ทำได้เลย  อย่าหวังว่าทุกคนต้องทำ  อย่าแบกภาระนี้ไว้น่ะน้อง

  • ขอให้พี่หมูและครอบครัวพบแต่สิ่งดีดี  สุขภาพแข็งแรง   ตลอดไป  สวัสดีปีใหม่  
  • ขอบคุณเรื่องดีๆ  สำหรับพวกเราข้าราชการทุกๆคน ของกรมส่งเสริมการเกษตร

คิดถึงทุกคนและคณะอาจารย์  ผู้จัดพี่หมู  ผอ.ติ๊ก

ได้อ่านเรื่องดีๆ รับปีใหม่ จากน้องเขียวมิแปรเปลี่ยน เยี่ยมเลย

สถานะแต่ละคนก็มีบทบาทต่างกัน  เชื่อว่าทุกคนคงรู้ว่าตอนไหนเป็นพี่  เวลาใดเป็นน้องทำให้เหมาะกับเวลาอย่าสับสน  ถ้าไม่มีทั้งพี่และน้องก็คงเสียเวลาเรียนรู้นานหน่อยแต่จำแม้นกว่าเพราะรู้ด้วยตนเอง ใช่มั้ยนู๋เขียว  ขอบใจมากที่สละเวลาเขียนสิ่งดีๆ

ปีใหม่นั้ขอให้พี่หมูแข็งแรง สุขภาพดัทุกๆคน  ทั้งครอบครัว 

  • รออยู่น่ะ  ตอนต่อไป
  • น่าจะสนุกน่ะน้อง
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี