ฐิติยา พุ่งมณีสกุล


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Username
iz-pare
สมาชิกเลขที่
155546
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์  อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สาขาการจัดการเรียนรู้ 5 ปี (พลศึกษาและสุขศึกษา)
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสาตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ได้รับ รางวัลเรียนดีใน "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2555

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี