ความเห็นล่าสุด


         ขอบคุณครับ จะมาใช้บริการบ่อยๆ บอกได้ว่าการประเมินครั้งนี้มีรายละเอียดมากกว่าเอกสาร ผมทำความเข้าใจว่าสถานศึกษาต้องกล้าที่จะให้ค่าร้อยละในแต่ละตัวบ่งชี้แก่กรรมการ และแสดงข้อเท็จเพื่อยืนยันทำให้กรรมการประเมินมีความเชื่อมั่นที่จะให้ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี ขึ้นไป (รายละเอียดมากกว่าเอกสาร ก็คือ ผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกันจากตัวบ่งชี้ที่ 1 ถึง 12 โดยเฉพาะสื่อบุคคล ตัวเป็นๆ ที่พูดได้ อธิบายได้ ร่องรอยที่เป็นผลงาน ชิ้นงาน รางวัล ฯลฯ ) สำหรับ ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของครูสำคัญทุกชิ้น ที่จะสะท้อนได้ว่าเกิดเป็นตัวบ่งชี้ที่10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา และเป้าหมายสูงสุด ผู้เรียนเกิดอัตลักษณ์ ตาม ตัวบ่งที่ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัญชา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา  ขอยืมคำของนักวิชาการสายคุณภาพที่เรียกว่าการพัฒนาแบบองค์รวม  (Holistic) - ของเราอาจจะเรียกว่า ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน กศน. แบบองค์รวม  

         องค์รวม หรือ Holistic  มาจากรากศัพท์ในภาษากรีก "Holos"  ซึ่งหมายถึง "ความเป็นจริงหรือความสมบูรณ์ทั้งหมดของสรรพสิ่ง มีเอกลักษณ์และเอกภาพที่มิอาจแบ่งแยกเป็นส่วนย่อยได้"  หรือ มีความหมายตามพจนานุกรมภาษาอังกฤษฉบับออกซ์ฟอร์ดว่า "แนวโน้มตามธรรมชาติในการสร้างองคาพยพ (wholes) ที่มีคุณสมบัติมากกว่าผลรวมขององค์ประกอบ"  คำว่า"องค์รวม"  นี้ยังคงเป็นเรื่องแปลกใหม่และเข้าใจยากและถูกใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในแวดวงนักวิชาการ การเมือง และศาสตร์สาขาต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม "องค์รวม" มักจะถูกนำไปใช้โดย มุ่งหวังให้เกิดการมองเป้าหมายที่กว้างขวางรอบด้าน และมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับคำว่า "บูรณาการ" "เติมเต็ม"  และ "ยั่งยืน"  แนวคิดองค์รวมนี้ได้ถูกนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมไทย และถือได้ว่าเป็นคำสำคัญคำหนึ่งในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-9  จึงอาจกล่าวได้ว่าแนวคิดนี้มีนัยสำคัญต่ออนาคตของประชาชนไทยอย่างแท้จริง (ที่่มา: http://www.ryt9.com/s/ryt9/75149)

ถามเด็กเก่งๆ ม.6 (admissionมหาวิทยาลัยปี56) อยากเรียนอะไร เด็กตอบว่าจะเรียนที่จบไวๆๆ หาเงินได้เยอะๆ (ฟังแล้วห่อเหี่ยวใจ  ลูกเพื่อน จบ ป.ตรี พ่อแม่ ก็ถอยป้ายแดงให้แล้ว)  งานที่ทำแล้วมีความสุข รายได้พออยู่พอกิน เด็กไม่สนใจแล้ว  อาชีพนักวิชาการ, นักวิทยาศาสตร์ (ทุนประเทศในอนาคต) 

ขอบคุณมากครับสำหรับคำอธิบาย ตาม ตัวบ่งชี้ที่ 2.1ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและชุมชน ผมจะนำไปเผยแพร่และชี้แจงให้ น้องๆที่ กศน.อำเภอ อีกครั้ง...ขอบคุณมั๊กๆ พี่เอก ผู้น่ารัก แล้วจะถามมาอีกนะ อย่าเพิ่งเบื่อซะก่อน นะครับ

- มาอ่านแล้วดีจัง โดยเฉพาะเรื่องการเลื่อนไหลเงินเดือน คศ.3 เต็มขั้น ชอบจังๆ

- ไปฟังการเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่จัดโดย สมศ. ณ อิมแพค เมืองทองธานี ก็ชัดเจนขึ้น (ที่ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก ไม่มีโอกาสได้ไปมีอะไรน่าสนใจมาเล่าให้ฟังบ้าง นะ)

โดยเฉพาะตอนบ่าย ผอ.กิตติศักดิ์ พูดถึง ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและชุมชน อยากให้ พี่เอก อธิบายหน่อย ที่ว่า สมาชิกที่ดีของครอบครัว ใครจะเป็นผู้ประเมินให้ (ในเอกสาร หมายเหตุ กรณีเป็นทั้งลูกและเป็นพ่อแม่ ผู้ปกครองพิจารณาประเด็น 1 - 6) กับประเด็น ชุมชน

เพิ่งรู้ว่าหมายถึง นศ. ที่ไม่ได้อยู่กับครอบครัว (สถานพินิจ, เรือนจำ, สถานบำบัด ฯลฯ) อยากทราบว่า สถานศึกษาที่ผ่านประเมินแล้ว ตัวบ่งชี้ 2.1 ใช้อะไรเป็นหลักฐาน

ได้อ่าน โพธิฌงค์ ของท่าน ปยุตโต เข้าใจ สติ กับ สมาธิ ขึ้นมาอีกนิด (ตามประสาคนที่ยังเป็น ทัพพีห่อรู้รสแกง)

เวลาชีวิตในโลกนี้สั้นนัก..เอาไปเรียนพุทธศาสตร์น่าจะคุ้มค่าต่อการลงทุนเวลาแห่งชีวิต ---- ชอบวลีนี้ของอาจารย์มาก ขอยืมไปใช้บ้างนะครับ

      คิดว่า คนเขมร ไม่ได้ฉลาดกว่าคนไทย (กล่าวอีกนัย คนไทยไม่ได้โง่กว่าเขมร)...อาจารย์ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมชได้แสดงไว้ตอนหนึ่งในถกเขมรเมื่อคราวที่ท่านได้ไปเยือนในปีพ.ศ.2495 ว่า...........ความรู้สึกที่ได้มาเกี่ยวกับเมืองเขมรนั้นก็คือมีคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆบ้านเรากำลังเริ่มขยับเขยื้อนตัวเพื่อจะก้าวออกไปข้างหน้าหลังจากที่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่มาเป็นเวลาช้านาน เขาเหล่านั้นจะก้าวไปทางใดและก้าวไปถึงไหนเป็นเรื่องของกาลเวลาและเหตุการณ์ในอนาคต แต่เท่าที่พอจะเห็นได้ในปัจจุบันนั้นก็คือกลุ่มคนนั้นเขามิได้รังเกียจเรา และขณะที่เขากำลังเคลื่อนไหวอยู่นั้นตาเขาก็จับอยู่ที่เราเพื่อดูเป็นแบบฉบับ ตัวเราเองก็กำลังเคลื่อนไหวก้าวออกไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง หากเราก้าวออกไปในทางที่ถูกอันจักนำตัวเราไปสู่ความสุขความเจริญ คนเหล่านั้นเขาก็จะต้องตามเราไปอย่างไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะวิสัยวิญญููชนย่อมเลือกเฟ้นเอาตัวอย่างที่ดีเป็นแนวทางปฏิบัติ เขมรกับไทยอาจเป็นประเทศคนละประเทศ พลเมืองแห่งทั้งสองประเทศนั้นก็อาจเป็นคนละเผ่าคนละภาษา แต่ความสัมพันธ์ระหว่างเขมรกัับไทยที่ซ่อนเร้นอยู่ไม่มีใครเห็นนั้นมีมากมายเกินกว่าที่จะตัดขาดจากกันได้ ความสัมพันธ์เหล่านี้จะต้องปรากฏตัวโจ่งแจ้งออกมาวันหนึ่งในเวลาข้างหน้า (จาก....http://mblog.manager.co.th/septimus/th-19827/)
      มองว่า คนเขมร น่าสงสาร และอยู่กับความทุกข์แสนสาหัส มากว่า 60 ปี นับแต่เป็นประชาธิปไตย สู่สังคมคอมมูน และปัจจุบันสังคมลูกครึ่ง สิ่งหนึ่งที่คนเขมร เหมือนกับคนไทยก็คือ ต้องทนกับการเมือง...จบครับ

การคอรัปชั่น (corruption) เป็นมะเร็งร้ายของระบบราชการจริงๆ (ธุรกิจเอกชน คงมีเหมือนกัน แต่ด้วยระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็ง และความอยู่รอดขององค์กร จึงน่าจะเป็นปัญหาน้อยกว่า หรือเกิดได้แต่โตยาก) - ชอบตีความคอรัปชั่นแบบศรีธนนชัย (ฉลาดแกมโกง) ทุกปัญหาของบ้านเราถ้าสาวลึกลงไปถึงต้นเหตุมักจะไปจบที่คอรัปชั่น - นึกถึงเพลง - โลกนี้ยิ่งดู ยิ่งดูยอกย้อน....ปิดฉากด้วยความเศร้าใจ

ได้ยินมานาน จะเข้าใจก็คราวนี้ละ ... รอ ครับ จะรอ

ไม่มีความรู้กีฬา มวยสากล ดูเอาสนุกอย่างเดียว ชอบแนวคิดนักมวยจังหวะสาม - รู้เขารู้เรา ปรับใช้ได้กว้างขวางดีนะ

รักในหลวงครับ...น้ำตาซึมโดยไม่รู้ตัวทุกครั้งที่เห็นท่าน...นึกถึงตอนถวายคำปฏิญาณรับพระราชทานปริญญา...ขอทรงพระเจริญ

รบกวนพี่เอก พูดถึงเรื่องหลักสูตร ม.ปลาย 8 เดือนบ้าง ฟังคนอื่นๆพูด ไม่ค่อยตรงกัน และไม่ค่อยรู้เรื่อง อยากให้ช่วยเปรียบเทียบกับ การเทียบระดับ และการเรียนประเภท พบกลุ่ม และประภท ทก (สถาบันฯทางไกล) ถึงข้อดี ข้อเสีย คุณสมบัติ เวลา ค่าใช้จ่าย - ประมาณนี้ ขอบคุณล่วงหน้า (ยังเป็นขาประจำอยู่ทุกวันครับ)

ยังเขียนต่อไม่เสร็จครับ- เมื่อวานเว็บสระบุรี โดนลบ เพิ่งแก้เสร็จ บางหัวข้อยังไม่Update ฝากถึงเพื่อน กศน.จังหวัด ที่รับผิดชอบเว็บไซต์ สำเนาระบบไว้บ้างก็ดีนะบางทีก็เป็นเพราะbotที่ปล่อยมาในระบบ รวมทั้งไวรัส อาจจะถูกhack แล้วลบเว็บของท่านโดยไม่รู้ตัว - ตอนนี้กำลังสรุปรายงานคุณภาพกศน.อำเภอ ยังไม่เสร็จ เลยกำหนดมาหลายวันแล้ว(สำนักฯให้ส่ง 31 มีนาคม 55) แล้วจะมาเล่าให้ฟังต่อมีเรื่องน่าสนใจเยอะเลยกับ การประกันคุณภาพ - เป้าหมายก็เพื่อเป็นหลักประกันว่า ท่าน(ประชาชน) จะได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี