นาย ภูเบศร์ สังข์สร


Developer
Username
iambase
สมาชิกเลขที่
73240
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ผมคือใคร

ชื่อ : นายภูเบศร์
นามสกุล : สังข์สร
เพื่อนเรียกว่า : เบศ หรือ เบส
เกิดวันที่ 04-04-1985 (พ.ศ.2528)
เกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เติบโตที่จังหวัดปัตตานี

การศึกษา

จบชั้นประถมศึกษาที่ โรงเรียนแหลงทองอุปถัมภ์ จังหวัดปัตตานี
จบชั้นมธยมต้นที่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
จบชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
จบปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี