ลุงเหมย
ข้าราชการครูบำนาญ นายชุมพล บุญเหมย

อนุทินล่าสุด


ลุงเหมย
เขียนเมื่อ

วันนี้ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ขึ้น ๑๕ ค่ำ เป็นวันอาสาฬหบูชา เราชาวพุทธจงตั้งจิตปวารณาประพฟติธรรมตลอดพรรษา ๓ เดือน..สาธุอนุโมทนาในกุศลจิตและผลบุญของทุก ๆ ท่านด้วยนะครับ.....สัมพุทธเธ อัฏฐะวิสัญจะ ทวาหะสัญจะ สะหัสสะเก ปัญจะสะตะสะหัสสานิ นะมามิ สิระสา อะหัง ฯ.....ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย จำนวน ๕๑๒,๐๒๘ พระองค์ ด้วยเศียรเกล้า.....

คนดี หรือ เลว  อยู่ที่พฤติกรรม การกระทำจะเป็นคนเลวเพราะชาติกำเนิดก็หาไม่ จะเป็นคนดีเพราะชาติกำเนิดก็หาไม่ ..แต่..จะเป็นคนเลวก็เพราะพฤติกรรม คือ การกระทำของตนเอง จะเป็นคนดีก็เพราะพฤติกรรม คือ การกระทำของตนเอง....ญาติธรรม GotoKnow ทั้งหลาย " เขาด่า ดีกว่าเขาตี เขาตี ดีกว่าเขาฆ่า เขาฆ่า ดีกว่า ฆ่าตนเอง " ไม่มีเรื่องอย่าหาเรื่อง อย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ แต่จงทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็ก ทำเรื่องเล็กไม่ให้มีเรื่อง อย่าทำมิตรให้เป็นศัตรู แต่จงทำศัตรูให้เป็นมิตร ถ้าเขากระทำต่อเรารุนแรงขนาดไหนก็ตาม จิตใจของเราเกิดปฏิฆะพยาบาทอาฆาตเขา เพราะมีอุปทาน ยึดมั่น ถือมั่น ในอดีตที่ผ่านมา แล้วเป็นอุปทาน อัตตาตัวตนให้อภัยเขาไม่ได้ เรา(ตัวเก่า) รุ่มร้อน ใจเป็นทุกข์ แต่เพียงผู้เดียว...สรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่มีชีวิตจิตวิญาณ ล้วนเป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย และเป็นเครือญาติ เป็นพี่ เป็นน้องกันมาในวัฏฏะสารวัฏ ควรเกื้อกูลกัน และให้อภัยกัน...ใช่ไหม ญาติธรรม GotoKnow ทั้งหลาย ... วันนี้ และนับต่อจากนี้ไปอีก ๓ เดือน..ลุงเหมยขออนุญาตมาแปลก ๆ แบบนี้หน่อยนะ สาธุครับ ขออนุญาตไปวัดก่อนเน้อ จะไปฟังธรรม (ฟังเทศน์ ) แล้วจะอุทิศบุญมาหื้อ (ให้) เน้อ....สาธุ...ครับความเห็น (1)

ขออนุโมทนา สาธุจ้ะลุงเหมย

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท