ความเห็นล่าสุด


เรียน อาจารย์Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๓ ของผมชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายอภิเชษฐ์ ยิ่งยง...(ภาคเรียนที่ 1/2557)
URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181026

บล็อกที่ ๔ ของผมชื่อ บันทึกการฝึกสอนของนายอภิเชษฐ์ ยิ่งยง...(ภาคเรียนที่ 2/2557)

URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181026

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
อภิเชษฐ์ ยิ่งยง

6/02/57 10.37น.

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ของกระผมชื่อ

บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนายอภิเชษฐ์ ยิ่งยง

มี URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181026

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นายอภิเชษฐ์ ยิ่งยง

วันและเวลาที่แจ้ง 23/01/57 เวลา09.58 นาที

สวัสดีครับ คุณ สุภรัตน์ รัตนงาม

ชอบทุกรูปเลยครับ สวยงาม เเละบรรยายดีคับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี