ดอกไม้


Sila Phu-Chaya
เขียนเมื่อ

มีคำถามว่า Happy Ba จะทำอะไรจากนี้ต่อไป (ขอตอบในโอกาสแรกก่อนประชาสัมพันธ์เป็นบันทึกค่ะ) 

  • รบกวนสมาชิก Happy Ba ที่ลงทะเบียนก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ (มีรายชื่อการเขียนบันทึกใส่คำสำคัญ Happy Ba ภายในเวลาดังกล่าวแล้ว) เขียนบันทึกเดือนละอย่างน้อย ๑ ครั้งไปเรื่อย ๆ ค่ะ เพื่อจะได้นำไปรวบรวมถอดบทเรียนเป็น e-book ตามแนวคิด Happy Ba, Happy 8 
  • ๑) สมาชิกท่านใดที่หยุดเขียนเป็นเวลานานอย่างน้อย ๓ เดือนนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน โดยไม่มีบันทึกที่ใส่คำสำคัญว่า Happy Ba  ทางทีมงานจะขอยืนยันจากท่านนั้น ๆ เป็นกรณีไป ว่าประสงค์จะให้นำบันทึกท่านมาถอดบทเรียนหรือไม่ ถ้าท่านปฏิเสธที่จะเข้าร่วมหรือไม่ยืนยันกลับมาภายในเวลาอันควรคาดหมายได้ ทีมงานจะขออนุญาตไม่ถอดบทเรียนบันทึกของท่านใส่ไว้ใน Happy Ba e-Book ค่ะ เพราะจะเป็นการผิดมารยาทในการนำเนื้อหาของบันทึกมาถอดบทเรียนโดยที่เจ้าของบันทึกไม่อนุญาตค่ะ ทั้งนี้ แม้ว่าจะมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลก็ตามค่ะ
  • ๒) สมาชิก G2K ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Happy Ba ที่ไม่ได้ลงทะเบียนภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ดังกล่าว สามารถเขียนบันทึกใส่คำสำคัญว่า Happy Ba ได้ตามปกติ แต่ทีมงานสงวนสิทธิ์ที่อาจจะไม่นำมาถอดบทเรียนเป็น e-Book ของ G2K  หากประเด็น Happy 8 ที่ถอดบทเรียนจากสมาชิกท่านอื่นสามารถเชื่อมโยงร้อยเรียงกันครบถ้วนทุกประเด็นแล้ว
  • ๓) สรุปความว่าหลักการถอดบทเรียนเป็น Happy Ba Book  เน้นความเชื่อมโยงของ Happy Ba, Happy 8 ความสุข ๘ มิติเป็นหลัก  หากสมาชิก Happy Ba ที่ลงทะเบียนโดยการเขียนบันทึกที่ใส่คำสำคัญว่า Happy Ba ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ จะนำมาถอดบทเรียนเป็นหนังสือ แต่สำหรับสมาชิกที่ไม่ได้ลงทะเบียนในระยะเวลาดังกล่าวหรือลงทะเบียนแล้วแต่ไม่ลงบันทึกต่อเนื่องในระยะเวลา ๓ เดือนนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นต้นมา หากว่ามิติ Happy 8 มีครบถ้วนแล้ว   ทีมงานจะขออนุญาตพิจารณาตามข้อ ๑) และ ๒) แล้วแต่กรณีเพื่อให้หนังสือของพวกเรามีความครอบคลุมลุ่มลึกครบในประเด็นให้มากที่สุดค่ะ
  •                                                                    ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖

5
0
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท