ปุ๊....อมรรัตน์

พยาบาล/นักแก้ไขการพูด
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
Usernamedinsorpong_pu
สมาชิกเลขที่68624
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

      เป็นชาวอุบลคะ มีพี่น้องทั้ง 5 คนเป็นหญิง 3 ชาย 2 คะ รับราชการทั้งหมดเลยคะ เราอยู่กันอย่างพอเพียง 

      มาอยู่ขอนแก่นตั้งแต่เป็นนักศึกษาพยาบาล เมื่อจบแล้วก็ทำงานที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เริ่มทำงานที่หอผู้ป่วย 5ก ดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่รับการรักษาด้วยการฉายรังสี

       ส่วนปัจจุบันได้เปลี่ยนมาดูแลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการทางภาษาและการพูด ผู้ป่วยที่มีปัญหาการพูดจากสาเหตุต่างๆ ผู้ป่วยไร้กล่องเสียง และอื่นๆคะ

       ด้านการศึกษานั้นเรียนจบคณะพยาบาลศาสตร์ มข. จิตวิทยาการศึกษา มข. และสาขาความผิดปกติทางการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ

       เคยทำงานที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มข. ปัจจุบันทำงานที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี       

       งานที่สนใจ: กระตุ้นพัฒนาการด้านภาษาและแก่พูดให้แก่เด็กAutistic, Downs'syndrome, Brain Damage

                         ส่งเสริมภาษาและการพูดในผู้ป่วย Aphasia

                         การพูดด้วยหลอดอาหารในผู้ไร้กล่องเสียง

                         ดนตรีบำบัด นำมาใช้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาการสื่อความหมาย

                         กลุ่มบำบัด