อนุทินล่าสุด


นันทา
เขียนเมื่อ

วันนี้ได้เสร็จสิ้นการประชุมเรียบร้อยไปด้วยดี

มีปัญหาและอุปสรรคนำไปเป็นข้อแก้ไขในโครงการต่อไปอีกมากมายความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นันทา
เขียนเมื่อ

พรุ่งนี้ไปประชุมที่โรงแรมบางกอกพาเลซ 23 - 25 มีนาคม 2552 แต่กลับก่อนเพราะต้องเดินทางไปประชุมเรื่องการวางแผนที่บ้านท้ายหาดรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม 25 - 27 มีนาคม 2552 วันที่ 30 มีนาคม 2552  สรุปผลการประชุมนำเสนอด่วนค่ะความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นันทา
เขียนเมื่อ

วันนี้ได้พักผ่อนอยู่บ้านตลอดวัน อ่านหนังสือที่ชอบ เปิดบันทึก G2K  และได้ทบทวนสิ่งที่เราได้ทำ หรือคิด ที่ผ่านมา ก็พบว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องนำมาปรับปรุงแก้ไข โดยเฉพาะความอดทนและเพิ่มความเอื้อเฟื้อ และเปิดใจให้กว้างกับการอยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมงาน ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นันทา
เขียนเมื่อ

วันนี้ต้องเตรียมการประชุมวันที่ 30 ม.ค. 52 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นันทา
เขียนเมื่อ

วันนี้รู้สึกไม่สบายใจหลายเรื่องค่ะ แต่ก็พยายามไม่กังวล หากิจกรรมที่ผ่อนคลาย ออกไปเดินออกกำลังกายในสนามกีฬา ก็รู้สึกผ่อนคลายได้ดีค่ะความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นันทา
เขียนเมื่อ

วันนี้ทำงานได้เสร็จเรียบร้อย  2  เรื่องใหญ่ ๆ  ได้แก่ การจัดทำการจัดทำคำของบประมาณ และจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพื่นฐานนอกระบบ (คูปองส่งเสริมการเรียนรู้)ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นันทา
เขียนเมื่อ

วันนี้อากาศจังหวัดเพชรบุรีเย็นสบาย ดีมากค่ะความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นันทา
เขียนเมื่อ

วันนี้ต้องไปพบหมอที่นัดไว้ "โรงพยาบาลรามาธิบดี" เวลา 17.30 น.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นันทา
เขียนเมื่อ

ทุกเวลามีค่า  ทำงานด้วยความรอบคอบ งานจะสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นันทา
เขียนเมื่อ

กำลังจะเริ่มทำงานเรื่องใหม่ส่งอาจารย์ ก่อนเดินทางไปอำเภอหาดใหญ่วันพรุ่งนี้ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นันทา
เขียนเมื่อ

วันนี้วางแผนการทำงานและการเรียนให้ดำเนินไปเป้าหมายและตามกำหนดเวลา...ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นันทา
เขียนเมื่อ

วันนี้เข้าร่วมงานการนำเสอนผลงานวิจัยทางการศึกษา งานวิจัยในชั้นเรียนและวิทยานิพนธ์ ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษา  ได้รับความรู้หลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องของการประกันคุณภาพความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นันทา
เขียนเมื่อ

ทำการบ้านที่ได้รับมอบหมายเมื่อหลายสัปดาห์ เสร็จเรียบร้อยในวันนี้ ก็ต้องเริ่มงานชิ้นใหม่ต่อ......ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นันทา
เขียนเมื่อ

รู้สึกไม่ค่อยสบาย ช่วงนี้ฝนตกทุกวัน  ทำให้การทำงานล่าช้าไปบ้าง แต่ก็ต้องหาเวลาพักผ่อน เพื่อทำหน้าที่ในวันต่อไปให้ดีที่สุด.... ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นันทา
เขียนเมื่อ

ค่ำนี้ต้องทำรายงานส่งอาจารย์ให้เสร็จเรียบร้อย  และมีงานในหน้าที่ต้องรับผิดชอบหลายเรื่องต้องสรุปเป็นรายงาน  และเตรียมเรื่องการประชุมในวันศุกร์นี้....ต้องบริหารเวลาให้ลงตัว..ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นันทา
เขียนเมื่อ

วันนี้รู้สึกไม่ค่อยสบาย มีอาการปวดเอว คงสาเหตุจากการขับรถระยะไกล  ทำให้มีอุปสรรคต่อการนั่งทำงาน..ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นันทา
เขียนเมื่อ

งานวิจัยที่จะต้องส่งอาจารย์ก็เสร็จเรียบร้อยในวันนี้ และจะเริ่มงานเรื่องทฤษฎีระบบต่อ... ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น...ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นันทา
เขียนเมื่อ

เมื่อคืนต้องนอนดึก เพราะทำงานส่งอาจารย์หลายวิชา งานเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งอาจารย์ทันเวลา ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นันทา
เขียนเมื่อ

เราทำงานด้วยความตั้งใจ และทุ่มเทไปตามความสามารถ ถึงแม้ว่าจะมีความผิดพลาดไปบ้าง ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นันทา
เขียนเมื่อ

ระยะนี้มีงานที่จะต้องรีบดำเนินการหลายเรื่อง ทำให้ไม่มีเวลาในการทบทวนหรือตรวจสอบการทำงานที่ผ่านมาเท่าที่ควร แต่ก็ต้องพยายามบริหารเวลาสำหรับตัวเองในเรื่องของการพักผ่อนด้วย ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นันทา
เขียนเมื่อ

วันนี้มีภารกิจที่จะต้องทำให้เสร็จหลายเรื่อง แต่มีบางเรื่องที่น้อง ๆ และเพื่อนร่วมงานได้ช่วยเหลือทำให้งานสำเร็จลงได้ด้วยดีความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นันทา
เขียนเมื่อ

วันนี้ต้องทำงานที่ค้างอยู่ให้เรียบร้อยก่อนเดินทางไปเข้ารับการอบรมที่จังหวัดสุพรรณบุรี แต่ก็ยังมีงานเกี่ยวกับเรื่องการเรียนด้วย ต้องบริหารเวลาให้ได้ เพื่อให้ได้งานเสร็จทันกำหนดความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นันทา
เขียนเมื่อ

 ประชุมทั้งช่วงเช้า - บ่าย  แต่ก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานกับเพื่อน ๆ หลายเรื่อง ทำให้เห็นความตั้งใจในการทำงานของเพื่อนร่วมงาน และแนวคิดเรื่องของการทำงานเป็นทีมอีกด้วย ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นันทา
เขียนเมื่อ

วันนี้ทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จเรียบร้อย " ความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุด"ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นันทา
เขียนเมื่อ

วันนี้ได้ทำหน้าที่เป็นเลขาจัดการประชุมการประกันคุณภาพให้กับสถานศึกษา ผู้เข้าประชุมให้ความสนใจในเนื้อหาที่ วิทยากรมาให้ความรู้เพราะสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีมาก ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท