ศรัญญา จุฬารี


อาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Username
chularee
สมาชิกเลขที่
48993
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

อดีตเคยเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ ปัจจุบันเป็นครูพยาบาลที่ตัวใหญ่ (ไปหน่อย) ปฎิบัติงานที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์  ภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  รับผิดชอบหัวหน้างานส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรมภายใน 

การศึกษา  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ 2539 และพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่) 2543  ขณะนี้อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน

มีความสนใจเกี่ยวกับ

          "กระบวนการพยาบาลและบันทึกทางการพยาบาล"

          "การวิจัยทางการพยาบาล" 

          "การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์" 

          "การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน"

                    และอยากรู้จัก Gardner และ Sternberg จัง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี