โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

Usernamechawangrat
สมาชิกเลขที่43949
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน  .. 2514   เนื่องในวโรกาสรัชดาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบัน (ทรงครองราชย์ครบ 25 พรรษา)   จอมพลถนอม  กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี  ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองพระราชพิธีรัชดาภิเษก    โดยส่วนหนึ่งให้มีการจัดสร้างถาวรวัตถุให้เรียกชื่อว่า  "รัชดาภิเษก"  เพื่อเป็นอนุสรณ์และถวายเป็นบรมราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในการนี้ได้มีการก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา   ในสังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการขึ้น  โดยใช้ชื่อ  "รัชดาภิเษก"  ขึ้น  9  โรงทั่วประเทศ  ให้ตั้งอยู่ตามทิศต่างๆ  8  ทิศ  และทิศศูนย์กลางอีก  1  โรงดังนี้ 1.  โรงเรียนปงรัชดาภิเษก   .ปง   .พะเยา2.   โรงเรียนจตุรพักตร์พิมานรัชดาภิเษก  .จตุรพักตร์พิมาน     .ร้อยเอ็ด3.   โรงเรียนละหารทรายรัชดาภิเษก .ละหารทราย   .บุรีรัมย์4.   โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก   .ขลุง   .จันทบุรี5.    โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก   .ฉวาง   .นครศรี ฯ6.   โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก   .ท่าแซะ   .ชุมพร7.   โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก  .บ่อพลอย  .กาญจนบุรี

8.   โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก   .พรหมบุรี   .สิงห์บุรี

9. โรงเรียนราชประชาสมาสัยรัชดาภิเษก .พระประแดง        .สมุทรปราการ