ความเห็นล่าสุด


ชาว กศน.อำเภอลาดบัวหลวง ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของอาจารย์ชริต ไตรบุตร ด้วยครับ

ห้องสมุดจะได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลหนังสือและสื่อของห้องสมุดประชาชนเพื่อให้สะดวกรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูลหนังสือและสื่อให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลสารสนเทศกลาง สามารถเข้าถึงและสืบค้นได้จากห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ

รับทราบครับ

ขอบคุณครับที่นำความรู้ที่ควรจะรู้มาบอกกล่าวกัน ได้ความรู้มากมากครับ

กศน.อำเภอลาดบัวหลวง ขอส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมิน ดังนี้

1. นางสุรีย์ มีลักษณะ ประธานกรรมการ

2. นางนลินทิพย์ สุวรรณโชติ รองประธาน

3. นายสุระ คงคาชื่น กรรมการและเลขานุการ

กศน.อำเภอลาดบัวหลวง รับทราบครับ

และแจ้งกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมตาม วัน เวลาที่กำหนด

เห็นด้วยกับการจัดงานพิธีรับป้ายกศน.ตำบล เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ภาคีเครือข่ายเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาที่ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมด้วยกันกับกศน.ครับ กศน.อำเภอลาดบัวหลวง

1.ศรช.คู้สลอด

2.ศรช.หลักชัย

3.ศรช.สามเมือง

4.ศรช.ลาดบัวหลวง

5.ศรช.คลองพระยาบันลือ

6.ศรช.พระยาบันลือ

7.ศรช.สิงหนาท

กศน.ลาดบัวหลวงได้ดำเนินการจัดตั้ง ศรช.ครบทั้ง 7 ตำบลแล้ว มีความพร้อมที่จะดำเนินการกศน.ตำบลครับ สำหรับพิธีรับป้ายเห็นด้วยเพื่อให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมและร่วมกันพัฒนาชุมชนต่อไป..ขอบคุณครับ

กศน.ลาดบัวหลวง ขอแจ้งรายชื่อ CIO คือ นายนรินทร์ ชานนท์ ตำแหน่งบรรณารักษ์

ขอแนะนำเว็บไซต์และE-Mail ของกศน.ลาดบัวหลวง หน่อยครับ ว่างๆเข้ามาเยี่ยมชมกันบ้างนะครับ

เว็บไซต์ http://www.ladbualuang-nfe.com

E-Mail : Ladb13230@hotmail.com

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี