ความเห็นล่าสุด


ขอบคุณ ผอ. พี่ๆบรรณารักษ์ และเพื่อนบรรณารักษ์ทุกท่าน ผมจะเก็บความประทับใจนี้ไว้ครับ ขอบคุณครับ

กศน.อำเภอลาดบัวหลวง โดย ผอ.ชนาทิพย์   รักสกุล และบุคลากรทุกท่าน

ขอแสดงความเสียใจมายัง ครอบครัว เกษมสวัสดิ์ ด้วยครับ

                           ประชุมคณะกรรมการสถาศึกษา องค์กร นักศึกษาและครู กศน.
                                                วันที่ 3 สิงหาคม 2553
                                     ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอลาดบัวหลวง

                     .........................................................................
          เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ
             1.รายงานผลการจัดกิจกรรม กศน. ตุลาคม 2552 - กรกฎาคม 2553
             2. โครงการภายใต้แผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
             3. โครงการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี


อ่าน: 119
ความเห็น: 9

ให้ กศน.อำเภอทุกแห่งเตรียมหลักฐานการดำเนินงานงบสิบห้าปีเรียนฟรีและไทยเข้มแข็งเพื่อรับการตรวจ

      ได้ทราบว่าเลขาธิการ กศน.จะมาตรวจการดำเนินงานงบสิบห้าปีเรียนฟรีและไทยเข้มแข็ง ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันเสาร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๓ นี้ โดยให้ กศน.อำเภอนำเอกสารหลักฐานใส่แฟ้มโดยจัดเรียงในแฟ้มตามขั้นตอนของระเบียบพัสดุฯ พร้อมรับการตรวจ นำมาที่สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หนังสือยังไม่มาแต่แจ้งล่วงหน้าให้เตรียมตัวและหลักฐานให้พร้อม สิ่งที่ทราบมาโดยหลักการที่ตรวจคือ

      ๑. การสอบราคาไม่ควรระบุราคางบที่ได้รับ

      ๒. จัดซื้อหนังสือเล่มละไม่เกิน ๒ ชุด

      ๓. หนังสือต้องมีการลดอย่างน้อย ๒๐ เปอร์เซ็นต์

      ๔. ซื้อหนังสือหลักสูตรเก่าเท่านั้น ไม่ได้ให้ซื้อหนังสือหลักสูตรใหม่

       มีการเปลี่ยนแปลงหรือข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรจะแจ้งให้ทราบอีกที

หมวดหมู่: การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: พฤ. 21 ม.ค. 2553 @ 09:33 แก้ไข: พฤ. 21 ม.ค. 2553 @ 09:33

                                            วันที่ 14 มกราคม 2553
         ห้องสมุดประชาชนอำเภอลาดบัวหลวงร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆในอำเภอลาดบัวหลวง
                          ออกให้บริการประชาชนในเขตตำบลคลองพระยาบันลือ
                                 ณ.โรงเรียนรอซีดี ตำบลคลองพระยาบันลือ
                                                      
                                            

กศน.ลาดบัวหลวง รับทราบครับ ขอแจ้งผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ ผอ. /แผนงาน 1 คน/หัวหน้า กศน.ตำบล 6 คน/บรรณารักษ์ 1คน

                  ห้องสมุดประชาชนอำเภอลาดบัวหลวง ได้จัดกิจกรรม
                     ในวันที่ 8 ม.ค.53 ณ.โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม
                  เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 116 คน

 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เสาร์ที่ 9 มรกราคม 2553
จัดโดยห้องสมุดประชาชนอำเภอลาดบัวหลวงและ กศน.ลาดบัวหลวง

      กศน.อำเภอลาดบัวหลวงขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมพิธีเปิด
                            กศน.ตำบลคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวง
                                                          
     

                   กศน.อำเภอลาดบัวหลวง เตรียมความพร้อมในการเปิด
                      กศน.ตำบลคู้สลอด ในวันที่ 25 ธันวาคม 2552
   
                
                   

ขอรายงานการกิจกรรม
วันที่ 17 ธ.ค. 52
กศน.และห้องสมุดร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆของอำเภอลาดบัวหลวง
ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่
 ณ.วัดตรี ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง
                 
                          

                                        กศน.อำเภอลาดบัวหลวง
                      ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี
                       ครู นักศึกษา อาสาสมัคร จำนวน 30 คน ครับ
  
  
                              
                              

กศน.อำเภอลาดบัวหลวง ทราบครับ และจะเตรียมข้อมูลให้พร้อมครับ
                                      

กศน.อำเภอลาดบัวหลวง ส่ง องค์กรนักศึกษาดีเด่น (นายประทวน ภักเพียงจันทร์)
ตามหนังสือ ที่ศธ 0210.4813/677 ลว 17 พ.ย.52
สำหรับรูปเล่มอยู่ระหว่างดำเนินการ ตามกำหนดส่ง 10 ธ.ค. 52

                           กศน.อำเภอลาดบัวหลวง รับทราบครับ

                      และขอรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
                                       วันที่ 20 พ.ย. 52
                           ณ.ห้องสมุดประชาชนอำเภอลาดบัวหลวง
วาระการประชุม
1.รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา กศน.อำเภอลาดบัวหลวง
2.ส่งองค์กรนักศึกษา กศน.ลาดบัวหลวง เข้าประกวดองค์กรนักศึกษาดีเด่น
3.การรับสมัครนักศึกษาและสรุปจำนวนนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2552 จำนวน 464 คน
4.สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2552 (POWER POINT)
5.การจัดตั้ง กศน.ตำบล
6.นโยบายสถานศึกษา 3 D , ห้องสมุด 3 ดี
7.ขออนุมัติหลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ พุทธศักราช 2551
8.แนงทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
            
           
           

                          
                     

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี