นายช่างเขียน

วิศวกร (โยธา)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
Usernamechaithepchim
สมาชิกเลขที่164883
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

การศึกษา

  • มัธยมฯ ต้น / รร.ควนกาหลงนิคมวัฒนา อ.ควนกาหลง จ.สตูล - พ.ศ. 2529
  • มัธยมฯ ปลาย / รร.พิมานพิทยาสรรค์ อ.เมือง จ.สตูล - พ.ศ. 2532
  • วิศวกรรมศาสตร์บัญฑิต (โยธา) / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) - พ.ศ. 2536
  • นิติศาสตร์บัญฑิต / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) - พ.ศ. 2550
  • MBA / มหาวิทยาลัยรามคำแหง - พ.ศ. 2545

การทำงาน

  • ตำแหน่งวิศวกร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน

การติดต่อ

  • facebook.com/ceneer