ความเห็นล่าสุด


ตอบ คุณประดิษฐ์  แดงกลาง

        ปัจจุบัน พนักงานราชการ ไม่สามารถย้ายกลับบ้าน ฯ ค่ะ เพราะความหมาย พนักงานราชการ คือ ระบบสัญญาจ้างของส่วนราชการค่ะ บรรจุที่ใด ก็อยู่ปฏิบัติ ณ ที่นั้น เพราะกฎหมายจะไม่เหมือนกับข้าราชการค่ะ

ตอบ คุณ nuing

        พนักงานราชการจะได้ปรับตามที่ข้าราชการได้ปรับเพิ่มกันค่ะ เพราะเป็นงบบุคลากรเหมือนกัน

ตอบ บุคคลทั่วไป

        มีเป็นบางส่วนราชการค่ะ สำหรับมหาวิทยาลัย ไม่มีแล้วค่ะ จะได้กรอบอัตรากำลังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กับ พนักงานราชการที่ได้มาจากการเกษียณอายุของลูกจ้างประจำค่ะ

ตอบ คุณพนักงานราชการ

        ข้าราชการก็เป็นเช่นกับพนักงานราชการนั่นแหล่ะค่ะ คนที่ทำงานมานานไม่ได้ขึ้นเช่นกันค่ะ...การโยกย้ายพนักงานราชการ น่าจะทำไม่ได้ค่ะ เพราะเป็นสัญญาจ้างไงค่ะ เป็นการจ้างเฉพาะของแต่ละหน่วยงานค่ะ ไม่สามารถโยกย้ายได้ ระเบียบไม่เหมือนข้าราชการค่ะ เพราะคำจำกัดความก็แตกต่างกันอยู่แล้วค่ะ...ถ้าต้องการกลับบ้านก็ต้องไปสอบเข้าในหน่วยงานที่ใกล้ ๆ บ้านของเราค่ะ

อาชีพใด ๆ ถ้าเป็นอาชีพสุจริต ทำไปเถอะค่ะ เราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้ดำรงชีพไปวันหนึ่ง ๆ เท่านั้นค่ะ ยศถาบรรดาศักดิ์ใด ๆ เป็นเพียงแค่หัวโขนที่คนเขาประโคมใส่ให้เท่านั้นเองค่ะ พี่ยังมองหาอาชีพใหม่หลังจากที่อีกเกือบ ๑๐ ปีที่จะเกษียณนี้แล้วค่ะ (วางแผนไว้ล่วงหน้าก่อนค่ะ) ทำอะไรก็ได้ที่เป็นอาชีพสุจริต แล้วเรามีความสุขกับตัวและครอบครัวของเราค่ะโดยเฉพาะไม่ได้ทำให้คนอื่นเขามาเดือดร้อนกับเรา...ไม่ได้งกเงินหรอกนะคะ...แต่เราเอาตัวรอดไงค่ะ คริ ๆ ๆ

ขอบคุณค่ะ คุณจารุวรรณ 

เป็นการยากเหมือนกันที่จะสอนให้ใคร ๆ รักเรื่องของการเรียนรู้ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลจริง ๆ ค่ะ เรียกว่า "ใครเรียนใครก็ได้จริง ๆ ค่ะ" ขอบคุณสำหรับดอกไม้กำลังใจนะคะ และขอขอบคุณที่ติดตามอ่านบันทึกเสมอมาด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ ดร.จันทวรรณ 

มันบังเอิญมาเกิดกับพี่นี่สิค่ะ...ก็เลยนำมาเล่าให้รับทราบกันไว้บ้าง ไม่คิดมาก่อนว่าจะมาเกิดขึ้นกับตัวของพี่เอง ดีนะคะที่ไหวตัวทัน ไม่เช่นนั้นมันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราก็ไม่รู้...เป็นการนำประสบการณ์ตรงมาบอกกันให้ทราบค่ะ เผื่อที่จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านได้บ้าง...ขอบคุณสำหรับดอกไม้กำลังใจค่ะ

ตอบ คุณธีรยุทธ

        ให้คุณตรวจสอบจากหนังสือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกฉบับหนึ่งด้วยนะคะ เพราะจะมีการประกาศให้ถือปฏิบัติตามนั้นด้วยค่ะ

ตอบ คุณพัดชา

         ให้ศึกษาเวียน ว 20 ดี ๆ นะคะ อ่านหลาย ๆ ครั้ง ถ้าเข้าข่ายก็ได้รับเช่นกันค่ะ การได้รับมีปรากฎตามขั้นที่หนังสือได้แจ้งมาให้ค่ะ

ตอบ พนักงานราชการลำปาง

           คงมีลักษณะคล้าย ๆ กับข้าราชการนั่นแหล่ะค่ะ ก็ควรปรับทั้งระบบค่ะ

เอ!!! เป็นเพราะอะไรหรือค่ะ นำวิดีโอมาลงนะคะ 

ตอบ คุณ ณษมา

        ผู้เขียนไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้คะ เพราะทั้งหมดคือ นโยบายของภาครัฐที่ไ้ด้เป็นผู้ดำเนินการให้ส่วนราชการได้ปฏิบัติกันค่ะ ความจริงการที่ใครแต่ละคนจะได้รับเงินเดือนกันเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับข้อปลีกย่อยในรายละเอียดของแต่ละคนด้วยค่ะ เพราะแต่ละคน แต่ละประเภท การได้รับเงินเดือน ค่าจ้างจะไม่เหมือนกันค่ะ ขึ้นอยู่กับระเบียบและแนวปฏิบัติค่ะ

ตอบ คุณพลายณรงค์ แก้วสถิตย์

        ถ้าตามที่คุณบอกนั้น ใช่ค่ะ แต่ปัจจุบันจะมีการขึ้นขั้น ๒ ขั้น ก็ตามปกติเพราะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งกันให้สูงขึ้นแล้ว ถ้าใครค่าจ้างเต็มขั้นก็จะไ้ด้รับ ๒ % ๔ % ตามหนังสือสั่งการค่ะ แต่ถ้าใครยังไม่เต็มขั้นก็ได้รับการเลื่อนขั้นตามปกตินะคะ เพราะในระยะเวลาที่ผ่านมา ภาครัฐมีการปรับ ยุบ หมวดงานกันอยู่ ไม่ทราบว่าปัจจุบันคุณได้รับค่าจ้างเท่าไร อยู่ระดับใด ไม่สามารถตอบได้ค่ะ ให้สอบถามที่งานการเจ้าหน้าที่ของเขตพื้นที่ดูนะคะ

ตอบ ป้าแมว

เป็นกำลังใจให้นะคะ บางครั้งนโยบายระดับสูงก็ขัดต่อความเป็นจริงในปัจจุบันเหมือนกันค่ะ ทำไงได้ เราเป็นคนทำงานที่อยู่เบื้องล่าง คิดได้แต่คิดทำนโยบายไม่ได้ ก็คงได้แต่รอดูผลสั่งการว่าระดับบนจะให้ทำอย่างไร? ใช่ค่ะ คนเราต่อให้กอบโกยไปมากเท่าไร สุดท้ายก็สิ้นสุดกันที่เชิงตะกอน เพียงแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้นเอง ยศ ตำแหน่งก็เป็นเพียงหัวโขนที่เขาหยิบยื่นมาให้ชมเชยได้สักระยะหนึ่งเท่านั้น...เพราะนี่คือ "ชีวิตมนุษย์ ที่บางคนหรือเด็กรุ่นใหม่ ๆ อาจยังไม่เข้าใจ และกำลังหลงอยู่ในวังวนของคลื่นชีวิตมนุษย์ในขณะนี้"...เป็นกำลังใจให้นะคะ เราควรดูผลงานของเราที่ได้ทำงานในเวลาที่ผ่านมาและก็ชื่นชมในผลงานของเราที่ทำให้กับบ้านเมืองได้เท่าที่เรามีความสามารถ ถือได้ว่า เราเป็นคนหนึ่งและมีประโยชน์ต่อการช่วยกันสร้างสังคมของการทำงานให้เจริญเติบโตขึ้นในระดับหนึ่งเท่านั้นค่ะ

ตอบ คุณสงวน

ต้องดูระเบียบของข้าราชการตำรวจด้วยค่ะ เพราะที่ผู้เขียนทราบมา นั่นคือ หนังสือการปรับวุฒิสำหรับข้าราชการ ก.พ.สามัญกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาค่ะ

ตอบ คุณ เจ

         ได้วุฒิ ป.โท ตั้งแต่ 3 เม.ย.56 ค่ะ (ให้ดูว่าคุณบรรจุวุฒิ ป.ตรีหรือไม่ด้วยค่ะ)

ตอบ คุณ B

        ใส่ได้ค่ะ เพราะงานรับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นงานพิธีการค่ะ สำหรับอินทรธนู ใช้ของพนักงานราชการนะคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี