คำตอบ


อยากทราบว่าพนักงานราชการ มีการปรับขั้นได้ไหม ถ้าได้มีวิธีการ-หลักเกณฑ์อย่างไร

pumpuang

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ
คำตอบ

ให้คุณศึกษาตามบล็อกด้านล่างนี้นะคะ เผื่อจะมีประโยชน์

http://www.gotoknow.org/blog/bussayamas ถ้าหมายถึงการปรับเงินเดือนปัจจุบันเป็นการคิดแบบ % ค่ะ

การจ้างพนักงานราชการเป็นการจ้างด้วยระบบสัญญาจ้าง ๔ ปี ต่อสัญญา ๑ ครั้ง หรือบางแห่งก็ต่อสัญญา ๑ ปี ต่อ ๑ ครั้ง แล้วแต่ละส่วนราชการค่ะ เพราะไม่เหมือนกัน เนื่องจากเพื่อให้เกิดการพัฒนาค่ะ

สำหรับการปรับ เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง พนักงานราชการจะไม่มีเช่นข้าราชการค่ะ

 

พนักงานราชการ

จีราวุธ วิเชียร

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ
คำตอบ

ถ้าพูดถึงพนักงานราชการแล้ว จะพูดถึง เรื่องที่ส่วนราชการแต่ละส่วนราชการที่เขาได้จ้างเราคราวละ 4 ปี เป็นการทำสัญญาจ้าง โดยให้เราปฏิบัติงาน ณ ที่ใดที่หนึ่ง ไม่เหมือนกับข้าราชการ ที่เขาจะสามารถไปช่วยราชการได้ที่ไหนก็ได้ เพราะข้าราชการทำงานไม่ได้เป็นไปด้วยสัญญาจ้าง เรียกว่า "ที่ใดของประเทศไทยก็ได้" ขึ้นอยู่กับความสมัครใจยอมรับ ให้ไปของหัวหน้าส่วนราชการในแต่ละส่วนราชการ

แต่พนักงานราชการ ถ้าพูดถึง ส่วนราชการจะให้ไปค่อนข้างยากนิดถึงเพราะติดด้วยสัญญาจ้าง แต่ถ้าเป็น สพป.ก็ขึ้นอยู่กับเขตพื้นที่ ว่าจะอนุญาตหรือไม่ ว่ากันตามโรงเรียนเพราะโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่มีมาก อาจจะกระจายอำนาจให้สามารถช่วยราชการกันได้ ยกตัวอย่างเขตพื้นที่หนึ่ง ๆ จะมีโรงเรียนมากมาย ในโรงเรียนที่มากมายจะมีพนักงานราชการจำนวนเป็น 100 อัตรา ถ้าพนักงานราชการทำสัญญาที่โรงเรียน ก็ต้องคุยกับ ผอ.โรงเรียน และก็ต้องคุยกับ ผอ.เขต ว่าจะให้ไปช่วยหรือไม่ ถ้าต่างเขตพื้นที่ยิ่งแล้ว พี่ไม่แน่ใจว่าจะให้ไปช่วยราชการได้หรือไม่ เพราะเป็นการไปช่วยราชการต่างการทำสัญญาต่างเขตกันค่ะ เช่น ของมหาวิทยาลัยที่พี่ได้ทำอยู่ มีพนักงานราชการที่เดิมสังกัดสำนักศิลป ฯ เขาประสงค์จะมาช่วยงานที่กองบริหารงานบุคคลที่พี่ทำอยู่ เขาก็สามารถมาช่วยราชการได้ เพราะเป็นการช่วยราชการภายในมหาวิทยาลัยเดียวกัน (สัญญาจ้างไม่ได้เปลี่ยน)... เพียงแต่ต่างหน่วยงานกันเท่านั้น แต่เขาจะไปช่วยมหาวิทยาลัยอื่นไม่ได้ ต้องมหาวิทยาลัยที่เขาได้ทำสัญญาเท่านั้นค่ะ...

ความแตกต่างระหว่างพนักงานราชการ/ลูกจ้างภารกิจ

bluecivic

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ
คำตอบ

ถ้าพูดถึงคำว่า พนักงานราชการ แล้ว ก็คือ การจ้างบุคคลของทางราชการ โดยส่วนราชการจะจ้างตามภารกิจ ซึ่งภารกิจจะมี ภารกิจหลัก ภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน แล้วแต่ส่วนราชการจะจ้างพนักงานราชการมาในภารกิจใดข้างต้น ซึ่งก็จะจัดเข้ากลุ่มของพนักงานราชการ...แต่คนส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่า "พนักงานราชการ" ค่ะ เพราะรัฐให้คำจำกัดความไว้เช่นนั้น...

สำหรับลูกจ้างภารกิจ พี่ก็ไม่แน่ใจว่า คนที่เรียก พนักงานราชการ ว่า ลูกจ้างภารกิจ ทำไมถึงต้องเรียกแบบนั้น ในความเข้าใจของพี่ ลูกจ้างภารกิจ คือ ลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งแตกต่างจากพนักงานราชการ เพราะพนักงานราชการ เขาจะมีการจ้างแบบต่อเนื่องได้ แต่ลูกจ้างภารกิจ เป็นการจ้างตามภารกิจ โครงการ ซึ่งเป็นภารกิจ โครงการ ที่สั้น ๆ หมดภารกิจ โครงการ ก็เลิกจ้าง...พี่ก็ไม่ทราบว่าเข้าใจถูกหรือไม่นะค่ะ...

เพราะปัจจุบันรัฐจะพยายามออกรูปแบบในการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นรูปแบบสัญญาจ้างค่ะ เช่น ลูกจ้างภารกิจ พนักงานราชการ แม้แต่พนักงานมหาวิทยาลัย เพราะถ้าเป็นข้าราชการเช่นสมัยก่อน รัฐต้องจ้างยาวถึง อายุ 60 ปี (เกษียณอายุราชการ) เหตุที่จ้างตามสัญญาจ้าง เป็นสาเหตุในเรื่องของการฟ้องร้องกันค่ะว่า ภารกิจ พอหมดสัญญาจ้าง ราชการไม่จำเป็นต้องจ้างต่อค่ะ...สาเหตุอีกอย่างของการเป็นข้าราชการ รัฐต้องจ่ายเงินเดือนยาวถึงอายุ 60 ปี ผลงานที่ทำไม่ได้ผล ก็เอาออกจากราชการไม่ได้ ถ้าไม่ม่ความผิดวินัย...ก็ต้องจ่ายเงินเดือนให้แบบแกรน ๆ เช่นปัจจุบันนี้ไงค่ะ...และข้าราชการบางคนก็ไม่พัฒนาตนเอง บรรจุเริ่มแรกทำงานเช่นใด ปัจจุบันทำงานเช่นนั้น เรียกว่า ไม่ อัพเดรท ตัวเองค่ะ...รัฐจึงนำเอาระบบการจ้างตามสัญญาจ้างมาใช้กับกลุ่มคนดังกล่าวข้างต้นค่ะ...

จึงเป็นสาเหตุให้ปัจจุบันนี้ มีการจ้างแบบหลายหลายมากค่ะ เช่น พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างภารกิจ ฯลฯ  แล้วแต่จะอยู่ในส่วนไหนของส่วนราชการค่ะ...

สำหรับความหมายของพนักงานส่วนท้องถิ่น พี่ไปค้นในวิกิพีเดียมาให้ มีดังนี้ค่ะ...

ระบบราชการในประเทศไทย เป็นระบบการทำงานหลักควบคู่ไปกับ ระบบเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ มีหลายประเภท เช่น ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการการเมือง ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการอัยการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีลักษณะการทำงานที่คล้ายคลึงกันกับข้าราชการ

ไม่รู้ว่าคำตอบของพี่จะตรงใจหรือไม่นะค่ะ...

พนักงานมหาวิทยาลัย รุ่นทดลอง

นักแนะ แนวๆ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ
คำตอบ

ที่ประชุม กบม. ให้ส่งแบบประเมิน สิ้นเดือน ก.ย.2553 ค่ะ โดยให้ส่งเอกสารเป็นรูปเล่มให้คณะกรรมการ ให้น้อง ประสานกับ รินทร์ กองบริหารงานบุคคล นะค่ะ..055-267093 ค่ะ...

แนวทางเรียนต่อสายครู

anet

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ
คำตอบ

สำหรับคุณจบอนุปริญญาตรีแล้ว กับที่จะเรียน ค.บ. 5 ปี นั้น ให้สอบถามไปที่คณะครุศาสตร์ 055-230597 นะค่ะ หรือสอบถามที่กองบริการการศึกษา 055-267101 ค่ะ เพราะจะได้คำตอบที่ชัดเจนค่ะ การที่จะต่อเพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพครู นั้น ก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะ กับการเรียน ค.บ. 5 ปี อยู่ที่คุณต้องรู้ตัวเองว่าจะไปเป็นครูสอนที่โรงเรียนหรือไม่ ถ้าไป ก็หันมาเรียนของคณะครุศาสตร์ แต่ถ้าต้องการจบแล้วเพื่อทำงานในด้านอื่นด้วยก็เรียนให้จบสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจให้จบ เมื่อจบแล้ว ต้องการไปเป็นครูสอน ก็เรียนต่อเพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพครูอีกครั้งค่ะ...ขึ้นอยู่กับคุณตัดสินใจเองค่ะ...

หลักเกณฑ์แต่งตั้งข้าราชการ

จรรยา ร่มเพชร นบก.รุ่น๓

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ
คำตอบ

ตอบ...คุณจรรยา...

ขอโทษด้วยนะค่ะที่ตอบช้า...อาจเลยเวลาไปแล้วก็ได้...การแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งนั้น ต้องมีการวิเคราะห์ค่างานให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติก่อนนะค่ะ จึงจะมีผล สำหรับกรณีของคุณ ดูแล้ว มหาวิทยาลัยทำถูกต้องแล้วไงค่ะ ว่าเมื่อวิเคราะห์ค่างานแล้ว จึงแต่งตั้ง ต่อให้มีการรักษาการ แต่ยังไม่ได้วิเคราะห์ค่างานเสร็จ ก็ไม่มีผลด้านการแต่งตั้งค่ะ เช่นเดียวกับกรณีของพี่ก็เหมือนกัน พี่ประเมินตัวเสร็จก่อนเกือบปี รักษาการ แต่เมื่อวิเคราะห์ค่างานภายหลัง จึงแต่งตั้งให้พี่มีผล ณ วันที่มีการวิเคราะห์ค่างานค่ะ...

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี