อนุทินล่าสุด


มณีเทวา
เขียนเมื่อ

l thinks be for l am.ถ้าเรามีพื้นฐานความเข้าใจ เรื่องคลื่นสมอง และ กลไกการทำงาน ที่เกี่ยวข้องกันนี้ มันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราได้เรียนรู้โลกภายในตัวเราเอง และมองเห็น ประโยชน์ของการจัดการกับ อารมณ์ ความรู้สึก และความคิดของตัวเรา นับเป็นศิลปะในการดำรงชีวิตที่ทุกคนทำได้ skill of life. ทักษะชีวิตที่เราสร้างได้ฝึกฝนกันได้…ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
มณีเทวา
เขียนเมื่อ

จิต คือ ธรรมชาติที่รู้อารมณ์ กล่าวคือ สภาวธรรมของชีวิตที่รับรู้อารมณ์ กล่าวคือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ์ ที่กระทบ, สภาพที่นึกคิด, ความคิด, ใจ;

ส่วนคำถามที่ว่า จิตอยู่ที่ไหน? นั้น เป็นคำตอบเดียวเช่นกับเงานั่นเอง กล่าวคือจิตไม่มีตัวตนแท้จริงเป็นอนัตตาเหมือนดังเงาที่มีเหตุแห่งปัจจัยการเกิดนั่นเอง

ตลอดเวลาที่ข้าพเจ้า น.ส.บุญตา บุรีศรี ได้ศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับจิตวิญญาณมาเป็นเวลาอย่างช้านาน ทำให้พบว่าแท้จริงแล้วจิตก็คือการปรุงแต่งขึ้นมานั้นเอง หากเราทั้งหลายต้องการดับจิตก็ให้ดับที่การปรุงแต่งดับเหตุแห่งการปรุงแต่งแห่งจิต เพื่อให้จิตได้อยู่ในสภาวะที่ไร้น้ำหนักเบาสบายเฉกเช่นเดียวกับเงาที่ตามติดตัวเรานั้นเองเมื่อจิตอยู่ในสภาวะที่ไร้น้ำหนักเบาสบายไม่ว่าเราที่รูปร่างคือวัตถุทรงอยู่ในสภาวะใดเงาย่อมปรับสภาพนั้นได้ในทุกสถานการณ์ เคยสังเกตุไหมถ้าเรายืนอยู่ใกล้กับวัตถุที่ทึบแสง เงาของเราพร้อมหักเหไปตามเหตุแห่งปัจจัยนั้นเสมอ

ข้าพเจ้า ผู้เขียนอยากให้ท่านผู้อ่านทั้งหลายได้เข้าใจในสภาวะแห่งธรรม(ธรรมชาติ แห่ง จิตเป็นธรรมชาติ )คำถามมีอยู่ว่า.. ? ทำอย่างไรให้เราได้หลุดพ้นจากสภาวะแห่งจิตที่ปรุงแต่ง ยึดหลักกฎเงาธรรมชาติในตัวตนเพื่อการหลุดพ้นที่นิรันดร์กฎของการเกิดเงา1.วัตถุทึบแสง เงานั้นไม่มีในวัตถุทึบแสง2.แสง เงานั้นไม่มีในแสง 3.พื้นที่รับแสง เงานั้นก็ไม่มีในพื้นที่รับแสงแต่เมื่อเหตุทั้ง 3 มาเป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่กันและกัน กล่าวคือ วัตถุทึบแสงมายั้งกั้นแสงที่ตกกระทบบนพื้นที่รับแสง จึงเกิด สังขาร คือ สิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากเหตุทั้ง 3 มาเป็นปัจจัยต่อกัน ข้าพเจ้ามีความเชื่อและพูดอยู่เสมอว่า…ในโลกนี้ไม่มีคำว่าบังเอิญ ทุกอย่างล้วนมีเหตุแห่งปัจจัยให้เกิดอยู่เสมอ ดั่งเฉกเช่น..กฎเงา

ถ้าเรารู้จักเอากฎเงาแห่งธรรมชาติมาประยุกต์ใช้กับจิตเรา ซึ่งมีเหตุแห่งปัจจัยที่มาเดียวกัน เราจะเข้าใจธรรมชาติแห่งจิตได้มากขึ้น สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความนี้จะช่วยให้ท่านทั้งหลายที่สนใจในการศึกษาจิตได้มีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติแห่งจิตได้บ้าง ในนามผู้เขียนขออนุโมทนาบุญกีบท่านผู้อ่านบทความนี้ทุกท่านด้วยค่ะ#มณีเทวาความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
มณีเทวา
เขียนเมื่อ

คนไทยเราศึกษาประชาธิปไตยและกฏหมายอิงมาจากอังกฤษและฝรั่งเศลทุกวันนี้กี่ยุคกี่สมัยประเทศไทยเราก็ยังมีคนจนคนรวยอยู่เหมือนกับอังกฤษและฝรั่งเศล ทราบมาว่าประเทศที่มีรัฐสวัสดิการดีอันดับหนึ่งคือ..สวีเดน อันดับสองคือ ญี่ปุ่น ..โพสนี้แค่อยากจะบอกแค่นี้แหละประชาธิปไตย อย่าไปใส่ใจมากอะค่ะ เพราะไม่ว่าจะต่างขั้วกันแค่ไหนมันก็ตือกลไกของประชาธิปไตยอยู่ดีอะค่ะ ดังนั้นเราควรหันมาพึงตนเองรู้จักการทำมาหากินจะดีกว่าอะค่ะ ใส่ใจในคุณภาพชีวิตตนก็เพียงพอแล้วค่ะไม่ต้องมโนไปถึงสังคม พัฒนาตัวเอง ดูแลตัวเอง รับผิดชอบตัวเองก็คงจะเพียงพอแล้วค่ะ เมื่อก่อนเคยคิดว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนอะค่ะ แต่ตอนนี้กลับคิดว่าการเมืองเป็นเรื่องของเกมส์ค่ะ ถ้าเราไม่อยากเป็นหมากให้คนเดินในเกมส์ก็ให้หยุดอยู่ที่ตัวเราอะค่ะ โดยการไม่ใส่ใจในการเมืองแต่ให้หันกลับมาใส่ใจตัวเองค่ะ#ไทยเชียร์ไทย#มณีเทวา สองดอกในกานเดียวน้ำค้างกลางเขาเขียวหยาดผสมเมื่อรุ่งสางความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
มณีเทวา
เขียนเมื่อ


***ทำไมทั้งฉีดและพ่นทุกขั้นตอน***


ได้เข้าไปอ่านข้อมูลการปลูกแตงโมจากที่ที่หนึ่ง ไม่รู้หรอกว่าสารที่เรียกกันมันคืออะไรแต่สงสัยมากว่า แตงโมนี่ต้องฉีดต้องบำรุง ต้องอะไรสารพัดสารต่าง ๆ เยอะขนาดนี้เลยเหรอ แล้วแตงโมที่เรากินทุกวันนี้จะแน่ใจได้อย่างไรว่าจะไม่หลงเหลือสารเหล่านั้นมาถึงเรา ???

-------ตัวอย่างข้อมูล---------

การจัดการและการดูแลรักษาโรคและแมลง
1. ระยะเริ่มปลูก
Ø ฉีดพ่น คาร์เบนคาซิมหรือแมนโคเซ็บ เพื่อป้องกันการเกิดโรครา
Ø ฉีดพอสซ์, แอสเซ็นท์, ไดคาร์โซลหรือแจคเก็ต กำจัดหนอนและเพลี้ยไฟ
Ø ฉีดพ่น แคลเซียม-โบรอน, ซอร์บาสเปรย์หรือบีพลัส บำรุงต้น ป้องกันโคนแตก
Ø ฉีดพ่น ดีซ, ก๊อตหรือไบโพลาน เพื่อบำรุงต้นให้สมบูรณ์ ป้องกันการขาดธาตุอาหาร
Ø ฉีดพ่น เกอร์มาร์หรือไซโตเจน เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโต ช่วยเพิ่มการแตกแขนง เร่งการเจริญเติบโต

2. ระยะแตงโมเริ่มทอดยอด
Ø ฉีดพ่น แอนทราโคล, แมนโคเซ็บ, ซูมิเล็กซ์, เคอร์เซทเอ็ม-8 หรือริโดมิล MZป้องกันและกำจัดโรคใบจุด, ใบกรอบ,ราน้ำค้าง และโรคแอนแทรกโนส
Ø ฉีดพ่น พอสซ์, แอสเซนท์, ไดคาร์โซลหรือแจคเก็ต กำจัดหนอนและเพลี้ยต่างๆ
Ø ฉีดพ่น ดีซ, ก๊อต หรือไบโพลาน เพื่อทำให้ต้นแข็งแรงทำให้ยอดแตงโมเดินเร็วขึ้น
Ø ฉีดพ่น เกอร์มาร์หรือไซโตเจนผสมจิ๊บ เพื่อสร้างแขนง และเร่งการยืดยอดแตงโม

3. ระยะก่อนออกดอก
Ø ฉีดพ่น แอนทราโคล, แมนโคเซ็บ, ซูมิเล็กซ์, เคอร์เซทเอ็ม-8 หรือริโดมิล M ป้องกันและกำจัดโรคใบจุด,ใบกรอบ,ราน้ำค้าง และโรคแอนแทรกโนส
Ø ฉีดพ่น พอสซ์, แอสเซนท์,ไดคาร์โซล หรือแจคเก็ต กำจัดหนอนและเพลี้ยต่างๆ
Ø ฉีดพ่น ก๊อตหรือดีซ เพื่อสร้างความสมดุลย์ให้กับต้นแตงโมเพื่อการออกดอก
Ø ฉีดพ่น เกอร์มาร์ หรือไซโตเจน เพื่อบำรุงต้นสะสมอาหารก่อนการออกดอก
Ø ฉีดพ่น ปุ๋ยทางใบสูตร 15-30-15 หรือสูตรใกล้เคียง เพื่อการสะสมอาหาร

4. ระยะดอกบาน
Ø ฉีดพ่น แอนทราโคล,ซูมิเล็กซ์ หรือเคอร์เซทเอ็ม-8 เพื่อป้องกันกำจัดโรครา
Ø ฉีดพ่น ไบโอแอ็คทีฟ หรือเกอร์มาร์ เพื่อเสริมสร้างและบำรุงดอก
Ø ฉีดพ่น ดีซ หรือก๊อต เพื่อบำรุงดอกทำให้ดอกแตงโมสมบูรณ์ติดผลง่าย
Ø ฉีดพ่น แคลเซียม-โบรอน, ซอร์บาสเปรย์ หรือบีพลัส ทำให้ติดผลง่ายดอกแข็งแรง

5. ระยะติดผลเล็ก-ระยะขยายขนาดผล
Ø ฉีดพ่น แอนทราโคล,ซูมิเล็กซ์ หรือริโดมิล MZ เพื่อป้องกันกำจัดโรคทางใบ
Ø ฉีดพ่น พอสซ์, แลนเบท หรือแจคเก็ต เพื่อกำจัดหนอนเจาะผลและหนอนชอนใบ
Ø ฉีดพ่น แคลเซียม-โบรอน เพื่อสร้างเนื้อทำให้เนื้อแน่น มีน้ำหนัก
Ø ฉีดพ่น ดีซ หรืออาหารเสริม เพื่อสร้างเนื้อทำให้ผลแตงโมมีคุณภาพดี
Ø ฉีดพ่น เกอร์มาร์หรือสาหร่ายทะเล เพื่อขยายเนื้อทำให้เนื้อแน่น น้ำหนักเพิ่ม

6. ระยะก่อนเก็บผลประมาณ 2-3 อาทิตย์
Ø ฉีดพ่น แอนทราโคล, ซูมิเล็กซ์ หรือเคอร์เซทเอ็ม-8 เพื่อรักษาโรคทางใบ
Ø ฉีดพ่น พอสซ์หรือแลนเนท กำจัดหนอนชอนใบและหนอนไถเปลือกแตงโม
Ø ฉีดแคลเซียม-โบรอน เพื่อสร้างเนื้อทำให้เนื้อแน่นสีแดงเข้ม
Ø ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบสูตร 7-12-40 หรือสูตรใกล้เคียง เพื่อเพิ่มความหวานและทำให้เนื้อแน่นกรอบ น้ำหนักดี
Ø ฉีด ดีซหรืออาหารเสริม เพื่อทำให้ต้นแตงโมสมบูรณ์ ส่งเสริมการสร้างเนื้อทำให้เนื้นแน่น มีคุณภาพ

* หมายเหตุ การป้องกันแตงโมไส้แตกให้ได้ผลดีที่สุด ต้องใช้ธาตุอาหารพวกแคลเซียมโบรอน อย่างสม่ำเสมอ ( ประมาณ 5 ครั้ง/ 1 การปลูก )

ความต้องการของตลาด ติดผลดก ผลทรงกลมรี ผิวสีเขียวเข้ม สลับลายเส้นสีดำ เปลือกบางแต่แข็ง เนื้อสีแดงจัดรสหวาน เนื้อแน่น กรอบ ไส้ไม่ล้มง่ายแม้จะเก็บผลผลิตไว้นาน ทนทานการขนส่ง ต้านทานโรคได้ดี น้ำหนักผลเฉลี่ย 4-5 กก.อายุการเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 60-65 วันหลังหยอดเมล็ด

-----------END---------------

ทั้งฉีดและพ่นทุกขั้นตอนเลยเนอะ จะรอดมั้ยเนี่ยเรา...???

ความเห็น (4)

ชอบทานแตงโมกันทั้งบ้านเลย 

เห็นสารที่ใช้หล่อเลี้ยงบำรุงแล้วก็ได้แต่สะท้อนใจ

แตงโมที่อร่อยมากๆคงจะมาจากสารต่างๆที่มันดูดซับเข้าไปนะคะ

ขอบคุณค่ะ

ชอบกินแแตงโมเหหมือนกันค่ะ ร้อนๆๆแบบนี้เห็นทีต้องหยุดคิดนิดหนึ่งแล้วค่ะ ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลที่ดีของแตงโมด้วยนนะคะ

จะเลิกกินแตงโมแล้วครับ...อิอิๆๆ ขอบคุณมากครับ

มณีเทวา
เขียนเมื่อ

ชีวิตคนเราจะมีอะไรมากไปกว่า

ในช่วงแรก....ก็ใช้ชีวิต

ในช่วงหลัง..ก็นั่งรำลึกนึกถึงมัน นะคะ

เวลาบางช่วง เกิดขึ้นไม่กี่นาที

แต่ความทรงจำ คงอยู่ชั่วกาล นะคะ

ดังนั้นขอให้ทุกนาที จงเป็นนาที

แห่งความทรงจำที่แสนดีนะคะ

ในช่วงหลังของชีวิต...

ก็จะได้นั่งรำลึกถึงมันอย่ามีความสุข นะคะ

ขอบคุณค่ะ...มณีเทวา

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/869/733/default_%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%871_015.JPG?1358415310">

ความสุขของดอกหญ้า....ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

มณีเทวา
เขียนเมื่อ

ความทรงจำ...

มีลิ้นชักหลายใบในความทรงจำ

บางลิ้นชักเราเปิดออกดูบ่อยๆ

ในขณะที่บางลิ้นชัก มันก็เปิดออกมาเอง

เพื่อให้เราได้รู้ว่า...

บางเรื่องราวนััั้นยังไม่ถูกลืม

และยังคงหลงเหลืออยู่

ในความทรงจำของเราตลอดไปเช่นกันนะคะ..

คนเราล้วนมีลิ้นชัก  แห่งความทรงจำมากมาย

ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกดึงลิ้นชักใดออกมา

แล้วหยิบของใบนั้นขึ้นมาพิจารณาทีละชิ้น

เราเลือกได้ว่า..เราจะนึกถึงวันวานในด้านใดที่จะทำให้เรายิ้มได้

หรือทำให้เราเศร้าใจนนะคะ...

แต่ไม่ว่าอย่างไร

เมื่อเราดึงลิ้นชักแห่งความทรงจำออกมาดูได้

ก็ต้องรู้จักที่จะปิดมันไว้ดังเดิมด้วยเช่นกันนะคะ

ป.ล..ขอบคุณนะค่ะ..มณีเทวา
ความเห็น (3)

เมื่อคิดหลายเรื่อง จบไม่ได้  ก็เหมือนข้าวของที่วางกระจัดกระจาย 

การค่อยๆ คิด อาจตั้งสมาธิไปด้วย บางอย่างก็อาจต้องวางอุเบกขา 

กลไกของจิตและร่างกายจะถูกปลดปล่อย เหมือนการได้จัดของเข้าที่เข้าทางขอบคุณลิ้นชักนะคะ

ขอบคุณนะคะจะใช้ลิ้นชักเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆต่อไปค่ะ

มณีเทวา
เขียนเมื่อ

 +++ขอเรียนเชิญทุกท่านคลิ้กที่ปุ่ม Like หรือ ถูกใจ เพื่อติดตามข่าวสารของสมาคมผู้รับทุนไจก้าค่ะ+++

เป็นเกียรติกับสมาคมอย่างมากที่ภาพถ่ายของท่านเอกอักรราชทูตญี่ปุ่นและกรรมการสมาคมที่เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 79 พรรษา สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 มีอยู่บนเว็บไซต์ของสถานทูตด้วยค่ะ

ป.ล. ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกสมาคม นาย นคร ศิลปอาชา ด้วยนะคะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นะคะ
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

มณีเทวา
เขียนเมื่อ

The Mekong Youth Friendship...ตอนที่ตาไปสัมภาษณ์ทุนมิตรภาพเยาวชนลุ่มแม่น้ำโขงนะคะ ปี 2546 นะคะ...คณะกรรมการถามตาว่า..ถ้าคุณได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ คุณจะทำอะไรให้กับประเทศไทยบ้าง?...ตอนนั้นตาตอบว่า...Do you know?Why not?I'd be interesting in your project.Because I come from the Satun province I d'not know the problem of The Meakong River.But I think that water is important to life and living.So that ,the most important to solve the problem.Is to prevent the occurrence that problem. จำได้ว่าฉันตอบง่ายๆๆแค่นี้เองนะคะ แล้วคณะกรรมการก็ไม่ถามอะไรอีกเลยนะคะ คำถามเดียวในขณะที่คนอื่นจะต้องออกไปแสดงความสามารถนะคะ เช่น แสดงวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง นะคะ มีการฟ้อนรำ มีการเซิ้งกัน...ผลการสอบสัมภาษณ์ ฉันได้ที่ 2 นะคะ....

The Maekong Youth Friendship..

รูปภาพ

 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท