อนุทินล่าสุด


นาย อรรถชัย มีสุข
เขียนเมื่อ

หลักการจัดสวนถาด เชื่อมโยงความรู้บูรณาการความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นาย อรรถชัย มีสุข
เขียนเมื่อ

         อบบรมยุวมัคคุเทศก์สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

            จัดกิจกรรมอบบรมยุวมัคคุเทศก์สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2560  ฝึกปฏิบัติสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์สภาพพื้นที่ ปัจจัยกายภาพ ดิน น้ำ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เพื่อกำหนดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เลือกชนิดพืช และกำหนดชนิดพรรณไม้ที่จะปลูก จัดทำผังภูมิทัศน์ จัดหาพรรณไม้ วัสดุปลูก วิธีการการปลูก และดูแลรักษา  ให้การดำเนินงานถูกหลัก และถูกต้องความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นาย อรรถชัย มีสุข
เขียนเมื่อ

รู้ หมายถึง ก. แจ้ง เข้าใจ ทราบ. การสอนให้ เข้าใจ หมายถึง ก. รู้เรื่อง รู้ความหมาย. (รู้เรื่องการประกอบอาหาร แกงส้ม อันนี้รู้ จำได้ต้องทำอย่างไรอธิบายได้)  การนำไปใช้ ก็ปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง ทำซ้ำ ก็จะเกิดความมั่นใจ แสดงออกต่อผู้อื่นซ้ำก็เกิดความกล้า ปรับประยุกต์สร้างองค์ความรู้ใหม่ เป็นภูมิปัญญา #ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นาย อรรถชัย มีสุข
เขียนเมื่อ

         ความพยายาม ในการทำงานจะสำเร็จได้ต้องมีเป้าหมาย และความพยายามที่ดีต้องไม่กลัว เพราะความกลัวจะทำให้เลิกและล้มความตั้งใจ นั่นคือความพยายามได้หมดลงแล้ว จำไว้เสมอความพยายามต้องไม่กลัวสิ่งใด จงตั้งคำถามกลัวทำไม หาคำตอบให้ตัวเอง  หากสิ้นเหตุแห่งความกลัว พลังแห่งความพยามยามจะชี้หนทางที่มีเป้าหมายเราจะได้รับผลแห่งความพยายามเป็นความสำเร็จ # ครูอาร์ สอนเกษตรความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นาย อรรถชัย มีสุข
เขียนเมื่อ

ความเห็น (1)

เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ดีมากค่ะ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี