น้องใบบัว

นักรังสีการแพทย์
รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
Usernamebaibua
สมาชิกเลขที่39769
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

การศึกษา 1.ม.6 รร.ปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย

                 2. รังสีเทคนิค รุ่น 12 ศิริราช

                 2.ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)มสธ.

                 3.ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต(รังสีเทคนิค) ขอนแก่น