ความเห็นล่าสุด


เห็นด้วยกับบทความข้างต้น ในเรื่องการนำ Telehealth มาใช้เพื่อให้ผู้รับบริการในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดข้อจำกัดต่างๆที่ทำให้ผู้รับบริการมีความยากลำบากแต่ได้รับการรักษาจากทีมสหวิชาชีพได้ง่ายขึ้น

จากบทความสะท้อนการเรียนรู้ข้างต้น ทำให้เข้าใจถึงวิธีการและขั้นตอนในการทำ Telehealth มากขึ้น ซึ่งสามารถนำความรู้นั้นมาปรับใช้ในการเรียนรู้ในวิชา กิจกรรมบำบัดในชุมชนได้อย่างเหมาะสม

เห็นสอดคล้องกับบทความข้างต้น ที่เล่าเกี่ยวกับ ข้อดีและข้อเสียของการใช้ Teleconsultation สำหรับการให้การรักษาในชุมชน ซึ่งวิธีการดังกล่าวจึงเหมาะกับบริบทของคนในชุมชนที่ ประหยัดเวลาและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด COVID-19 แต่ก็ยังมีข้อบกพร่องบางประการเช่น ความซับซ้อนของการใช้แอพพลิเคชั่นและผู้รับบริการบางรายก็มีข้อจำกัดในการใช้อินเตอร์เน็ต ซึ่งวิธีการนี้ก็เป็นเพียงทางเลือกหนึ่งที่สามารถเข้าถึงการให้การรักษากับผู้รับบริการได้

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี