รู้ด้วยคน
นางสาว อารีย์ แสวงหา?? คณาวิวัฒน์ไชย

คำตอบ


การหานักศึกษาเต็มเวลาเพื่อขออัตรากำลัง

ตุ้ยนุ้ย

รู้ด้วยคน
เขียนเมื่อ
คำตอบ

การขออัตราให้สอดคล้องกับจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา เป็นเรื่องที่ทำได้ แต่จะได้รับจัดสรรอัตราตามที่ขอหรือไม่ เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยปัจจัยเกื้อหนุนอื่นๆประกอบด้วย

เกณฑ์ อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา ก็เป็นปัจจัยหนึ่ง โดยตัวเลขที่ สกอ. และ/หรือ ม./ส.กำหนดจะเป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบให้เห็นความจำเป็นที่ต้องขออัตรากำลังเพิ่มขึ้น

แต่อย่าลืมว่า อัตราจำนวนรายวิชาต่ออาจารย์ การเปิดสอนหลักสูตร/สาขาวิขาใหม่ การรับนักศึกษาเพิ่มตามนโยบายรัฐบาล ข้อจำกัดของงบประมาณ ฯลฯ ล้วนเป็นปัจจัยประกอบทำให้อัตราใหม่ที่ขอไม่ได้รับการสนับสนุนค่ะ

และการหาจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเป็นเรื่องจำเป็น เพราะเป็นข้อมูลที่ใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์หาตัวเลขต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจำนวนอาจารย์ประจำ

ขอบคุณมากค่ะที่กรุณาถามเข้ามา

อารีย์

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี