Archanwell
รศ.ดร. พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

คำตอบ


มีสิทธิ์ได้สัญชาติหรือไม่

หนุ่ม

Archanwell
เขียนเมื่อ
คำตอบ

๑.ขออนุญาตออกนอกพื้นที่เพื่อไปอาศัยกับสามีได้ค่ะ

๒.จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายด้วยซิคะ

๓.แฟนคุณเกิดที่โรงพยาบาลไหน ? เมื่อไหร่คะ ?

ขอความช่วยเหลือเรื่องขอสัญชาติไทย

ธิดา

Archanwell
เขียนเมื่อ
คำตอบ

รีบไปยื่นคำร้องเลยค่ะ

การถือสองสัญชาติของบุตร(แฟนเป็นชาวรัสเซียจดรับรองบุตรแต่เราไม้ได้จดทะเบียนสมรถบุตรทำ2สัญชาติได้ไหมค่ะ

หมวย

Archanwell
เขียนเมื่อ
คำตอบ

 

 • บุตรสามารถถือสองสัญชาติได้ไหมและตอ้งทำอย่างไร?
  • กฎหมายของนานารัฐมักยอมรับให้บุคคลธรรมดา (natural person) มีสิทธิในสัญชาติตามบุพการีและดินแดนเสมอ เพียงแต่วิธีการใช้สิทธิอาจถูกกำหนดให้แตกต่างกันไป
  • หากมีข้อเท็จจริงครบองค์ประกอบที่กฎหมายกำหนด ก็ไปใช้สิทธิต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าของสัญชาติ และหากเจ้าหน้าที่ดังกล่าวรับรองสิทธิ บุคคลนั้นก็จะสามาร "ถือ" สัญชาติที่ร้องขอการรับรองได้ค่ะ
  • คำถามต้องชัดว่า บุตรมีจุดเกาะเกี่ยวกับประเทศใดบ้าง จึงจะตอบได้ว่า ประเทศนั้นๆ ยอมให้บุคคลถือสองสัญชาติหรือไม่ ? 
 • จำเป็นไหมที่จ่ะตอ้งจดทะเบียนสมรส และเราสามารถตรวจสอบประวัติสามีตางชาติได้ไหม?
  • การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย เป็นหนทางในการก่อตั้งครอบครัวตามกฎหมาย เป็นสิทธิที่มนุษย์เลือกได้ว่า จะก่อตั้งครอบครัวตามกฎหมายหรือไม่ ?
  • การตรวจสอบประวัติของคู่สมรสเป็นสิ่งที่ทำได้ โดยร้องขอต่อรัฐเจ้าของทะเบียนราษฎรของคู่สมรสค่ะ ในการจดทะเบียนสมรส กฎหมายของนานารัฐมักกำหนดให้คู่สมรสมีหนังสือรับรองความเป็นโสด หากมีการจดทะเบียนรสข้ามชาติ เพราะเกรงการจดทะเบียนสมรสซ้อน
 • ถ้าจดทะเบียนสมรสแล้วเรายังคงได้ถือสัญชาติไทยอยู่หรึอเปล่าหรึอว่าได้สองสัญชาติค่ะ
  • กฎหมายไทยไม่ห้ามที่หญิงไทยจะไปถือสัญชาติของสามีคู่ขนานกับสัญชาติไทย
  • แต่กฎหมายของหลายประเทศไม่ยอมรับค่ะ อาทิ กฎหมายสัญชาติเยอรมัน
 • สามีสามารถมาอยู่ที่ประเทศไทยได้หรึอเปล่าค่ะ (ไม่อยากไปอยู่ที่รัสเซียค่ะ)
  • ม.๓๔ (๕) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ยอมรับกฎกระทรวง ซึ่งให้สิทธิคู่สมรสตามกฎหมายที่จะร้องขอมาอาศัยอยู่กับคู่สมรสที่มีสิทธิอาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า spouse visa 
  • สามีเป็นคนสัญชาติรัสเซียหรือคะ เอไม่ทราบกฎหมายสัญชาติรัสเซียนะคะ เดี๋ยวหาข้อมูลก่อน
 • การจดทะเบียนสมรสจดทั้งสองประเทศเลยหรึอเปล่าค่ะจดที่ไทยแล้วก็ไปจดที่รัสเซียดว้ยหรึอเปล่าค่ะ?
  • จดตามกฎหมายของทั้งสองประเทศก็ได้ค่ะ
  • ถ้าอยู่ในประเทศไทย ก็จดที่อำเภอไทย แล้วไปจดทะเบียนที่สถานกงสุลรัสเซียประจำประเทศไทยซิคะ
  • และเมื่อได้ทะเบียนสมรสตามกฎหมายรัสเซียแล้ว เอาไปแปลเป็นภาษาไทยให้สถานกงสุลรัสเซียรับรองด้วยนะคะ
  • และเมื่อได้ทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย ก็เอาไปให้กรมการกงสุลไทยรับรองด้วยนะคะ
 • มีคนบอกว่าการที่เราได้สัญชาติของสามีต่างชาติดว้ยการสมรถเรายังถือสัญชาติไทยได้(แต่เราก็ไม่ตอ้งยื้นเรื่องขอแปลสัญชาติแล้วเราก็จ่ะได้สองสัญชาติ) จริงหรือเปล่าค่ะ
  • หากรัสเซียไม่มีสัญชาติรัสเซียโดยการสมรส แล้วคุณไปแปลงสัญชาติเป็นรัสเซีย คุณจะเสียสัญชาติไทยโดยผลของมาตรา ๒๒ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ ค่ะ 

 

การถือสัญชาติ(อุ้มบุญ)

โสภิดา

Archanwell
เขียนเมื่อ
คำตอบ
not yet answered

ขอสัญชาติไทยให้แก่ภรรยาต่างชาติ

ชาลี

Archanwell
เขียนเมื่อ
คำตอบ
not yet answered

บัตรประชาชน

sonar99

Archanwell
เขียนเมื่อ
คำตอบ
not yet answered

บัตต่างด้าว


Archanwell
เขียนเมื่อ
คำตอบ
not yet answered

สอบถามครับ

EVOIV

Archanwell
เขียนเมื่อ
คำตอบ
not yet answered

ขอคำปรึกษาครับ

โจอี้

Archanwell
เขียนเมื่อ
คำตอบ
not yet answered

ขอสัญชาติตามมาตรา 23

อุษา จันทรักษา

Archanwell
เขียนเมื่อ
คำตอบ
not yet answered
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี