AnthroCat-Thailand
นาย ปรัชญาณินทร์ วงศ์อทิติกุล

ความเห็นล่าสุด


เรียน ทุกท่านที่เข้ามาถามนะครับ .. และขอโทษที่ผมไม่ตอบให้เป็นการส่วนตัว ไม่ว่าจะใน รีพลายนี้หรือ ทางอีเมล์ 
เพราะว่าหลายคำถาม มีคำตอบ ซึ่งผมได้เขียนอธิบายเอาไว้แล้ว .. 
ดังนั้น ได้โปรดอ่าน และทำความเข้าใจกับสิ่งที่เขียนเอาไว้แล้วครับผม .. 

มีรายละเอียดเส้นทางอาชีพ ที่เมื่อนักศึกษาสำเร็จปริญญาตรีในสาขาวิชาชาติพันธุ์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ตามที่ เขียนไว้ใน "แผ่นพับ" ตามลิงค์ ที่มาวางให้นี้เลยครับ ... และสามารถดูภาพกิจกรรมในการเรียนการสอนได้อีกด้วยนะครับ ... 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.525048470885004.1073741828.100001395667276&type=1

อาจารย์ครับ ส่งหนังสือพิมพ์ ด้วยสิครับ จะได้ รู้กันทั่วสังคม กระตุ้น นายกฯ และ รมต. ศธ. กันสักนิด ครับ

ีมีการรวมกลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเรียกร้อง สถานะ (ตัวตน) และ สิทธิ นะครับ หากอาจารย์ยังไม่ได้เป็น สมาชิก ก็ขอเรียนเชิญครับ

https://www.facebook.com/groups/thai.ustaffnet/

เว็บไซต์ : http://u-staff.blogspot.com/

https://www.facebook.com/ustaff

เรียน คุณพี่มดแดง

อายุไม่ใช่อุปสรรคการเรียนหนังสือ

เกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัครเข้าเรียน ต้องขอให้คุณพี่ เข้าไปดูรายละิเอียดที่ เว็บไซต์ของ ม.รามคำแหงได้เลยครับ

เรียน ท่านอาจารย์โสภณ เปียสนิท

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงครับที่มาเยี่ยมบันทึกของผม

มีทั้งความเป็นไปได้ และ อาจจะเป็นไปไม่ได้ครับ ขึ้นอยู่กับ บุคคลเป็นสำคัญ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ปรัชญาณินทร์

คุณทัศนา

ลองดูว่า โครงสร้างหลักสูตรฯ ให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้เต็มที่กี่หน่วยกิตนะครับ

จาก 144 กับ 145 ก็ไม่ต่างกันครับ แค่ 1 หน่วยกิต น่าจะอยู่ในกรอบเวลาเดิม ได้นะครับ

เรียน อาจารย์ลำดวน

ขอบพระคุณครับที่แวะมาแอ่ว .. เป็นช่วงหนึ่งของชีวิตที่ผมเคย "ยืนกุ๋ม" อยู่ มุมใดมุมหนึ่ง อยู่หลายครั้งครับ

คุณณิชกานต์

ครับ.. ดีใจที่โอนย้ายได้พร้อมกับหน่วยกิตอีกจำนวนไม่น้อย

สำหรับการเรียนและข้อบังคับการเรียนในแต่ละคณะ สาขาวิชา ในปัจจุบัน ผมไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมด

ดังนั้น จึงขอให้ คุณณิชกานต์ โทรไปสอบถามฝ่ายทะเบียนคณะครุศาสตร์ ด้วยตนเองนะครับ เจ้าหน้าที่คงจะให้ข้อมูลที่ชัดเจนมากกว่าผม

สิ่งที่ผมเขียนไว้ใน บันทึกข้างบน นี้ ได้เน้นไปที่ "การศึกษาให้เข้าใจถ่องแท้เกี่ยวกับการเรียนในสาขาวิชาของแต่ละคณะ" ให้ถี่ถ้วน

ผมก็คงต้อง "ขอย้ำ" อีกที สำหรับทุกท่านทั้งที่เป็น นักศึกษาอยู่แล้ว และที่กำลังจะเป็น รวมถึงท่านเข้ามาอ่านในบันทึกนี้ โดยบังเอิญ

ยินดีครับ

สม้ย ที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมี เข้ารับราชการในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

เจ้าดาราฯ ท่านก็สั่งให้ เจ้าพ่อ ส่งเมี่ยง ไปที่ สยาม เพื่อ เสวย อยู่เป็นประจำ อีกทั้ง ยังแจกจ่ายไปให้ บรรดาเจ้าจอมองค์อื่น ๆ ได้ ลิ้มลอง กัน

แต่ .. อาหารเมนูนนี้ กลับได้รับการตีตราว่า "สกปรก" เลยไม่ค่อยมีเจ้าจอมหม่อมห้ามองค์ใด คนใด รับไปบริโภคนัก

แต่ พระสวามี กลับโปรดปรานอยู่ไม่น้อย

- - ในวิถี เมี่ยง หมาก ปูลี เป็น สำรับต้องรับขับสู้แขกบ้านแขกเมือง ของ คนในล้านนาประเทศ หากเมี่ยงบ้านใครหวานหอม ก็จะได้รับการร่ำลือไป ที่สำคัญต้องจัดเอาไว้ให้ เหลือกิน ห้ามหมดก่อนแขกกลับ

เมี่ยงหวาน เติมน้ำเชื่อมน้ำหวามลงไป มีขิง หวาน - เผ็ดขิง

เมี่ยงส้ม (เปรี้ยว) หมักธรรมดา เวลากิน ก็ใส่เม็ดเกลือ และ ขิง ไปนิดหน่อย เค็ม ..เปรี้ยว .. เผ็ดขิง

ข้างบนนี้ คือ รายวิชา ในหมวดวรรณคดี ครับ

คุณก็เลือกวิชาลง ให้ครบหน่วยกิต ตามที่ หลักสูตร กำหนด ครับ

ขอให้ มีความสุขกับการเรียนครับ

ผมเข้าไปดู เอกสารหลักสูตร จากเว็บไซต์ คณะมุนษยศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็พบว่า แตกต่างไปจากที่ผมเรียนเมื่อก่อนเยอะมาก แต่ก็พอจะเข้าใจได้ว่า

คุณจะเลือก วิชาโทภาษาอังกฤษทั่วไป โดยในโครงสร้าง มี โทบังคับ อยู่ ดังนี้

3.3.1 วิชาโทภาษาอังกฤษทั่วไป 24 หน่วยกิต

3.3.1.1 วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และคณะอื่นๆ ที่เรียนภาษาอังกฤษต่อเนื่องกัน 4 กระบวนวิชาเป็นวิชาศึกษาทั่วไปแล้ว ให้เลือกเรียนกระบวนวิชาต่อไปนี้ โดยไม่ต้องเลือก EN 201 และ EN 202 หน่วยกิต

**EN 201 การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ 3

**EN 202 การอ่านตีความภาษาอังกฤษ 3

**EN 203 การออกเสียงภาษาอังกฤษ 3

**EN 205 การเขียนประโยคและอนุเฉทภาษาอังกฤษสั้นๆ 3

**EN 206 การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษชนิดต่างๆ 3

**EN 305 การเขียนความเรียงและย่อความภาษาอังกฤษ 3

**EN 306 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์ 3

**EN 204 การสนทนาภาษาอังกฤษในลักษณะที่กำหนดให้ และ **EN 309 การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1 (เลือก ๑ จาก ๒)

**EN 230 ความรู้เบื้องต้นในเรื่องวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน และ **LI 200 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา (เลือก ๑ จาก ๒)

วิชาโทเลือก 12 หน่วยกิต ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ในหมวดวิชาภาษาอังกฤษทั่วไปและหมวดวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน ยกเว้น EN 101, EN 102, EN 201 และEN 202 โดยเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวดเดียวกันหรือสองหมวดรวมกันก็ได้แต่ทั้งนี้ เมื่อนับรวมกับกระบวนวิชาในวิชาโทบังคับแล้ว ต้องเป็นกระบวนวิชาในระดับ 300 – 499 จำนวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต (ประมาณ ๓ เล่ม ๆ ละ ๓ หน่วยกิต)

4.3 หมวดวิชาวรรณคดี

4.3.1 หมวดวรรณคดีอังกฤษและอเมริกันโดยแบ่งตามประเภท

**EN 230 ความรู้เบื้องต้นในเรื่องวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน 3

**EN 250 ร้อยแก้วอังกฤษและอเมริกันประเภทพรรณนาและบรรยาย 3

**EN 352 กวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกัน 3

**EN 355 เรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน 3 (EN253) วิชาเดียวกัน ห้ามเลือกซ้ำ

**EN 357 นวนิยายอังกฤษและอเมริกัน 3

**EN 358 ละครอังกฤษและอเมริกัน 3(EN256) วิชาเดียวกัน ห้ามเลือกซ้ำ

4.3.2 หมวดวรรณคดีอังกฤษ

**EN 330 วรรณคดีสมัยแองโกลแซกซันและสมัยกลาง 3

**EN 331 วรรณคดีสมัยอลิซาบีธัน 3

**EN 338 วรรณคดีอังกฤษสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 3

**EN 339 วรรณคดีอังกฤษสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 18 3

**EN 341 วรรณคดีอังกฤษสมัยโรแมนติก 3

**EN 342 วรรณคดีสมัยวิคตอเรียนและสมัยเอ็ดเวอร์เดียน 3

**EN 441 นักประพันธ์สตรีอังกฤษ 3 (EN361) วิชาเดียวกัน ห้ามเลือกซ้ำ

**EN 442 วรรณคดีอังกฤษสมัยใหม่ 3(EN445) วิชาเดียวกัน ห้ามเลือกซ้ำ

* EN 443 วรรณคดีอังกฤษร่วมสมัย 3

* EN 444 บทละครของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ 3

4.3.3 หมวดวรรณคดีอเมริกัน

**EN 370 วรรณคดีอเมริกันสมัยอาณานิคมและสมัยก่อสร้างประเทศ 3

**EN 371 วรรณคดีอเมริกันสมัยโรแมนติก 3

**EN 372 วรรณคดีอเมริกันสมัยสัจนิยมและธรรมชาตินิยม 3

* EN 470 วรรณคดีอเมริกันสมัยใหม่ 3

**EN 473 วรรณคดีอเมริกันร่วมสมัย 3(EN373) วิชาเดียวกัน ห้ามเลือกซ้ำ

**EN 477 วรรณกรรมอเมริกันยอดนิยม 3

**EN 478 นักประพันธ์สตรีอเมริกัน 3

**EN 480 นิทานพื้นบ้านอเมริกัน 3

**EN 481 วรรณกรรมของนักประพันธ์แอฟริกัน-อเมริกัน 3

**EN 482 วรรณกรรมอเมริกันภาคใต้ 3

4.3.4 หมวดวรรณคดีโลก

**EN 291 เทพนิยายอันเป็นพื้นฐานของวรรณคดี 3

**EN 391 วรรณกรรมสำหรับเด็ก 3

**EN 392 วรรณคดียุโรป 3

**EN 394 วรรณกรรมของนักเขียนเอเชีย 3

**EN 395 วรรณกรรมของนักเขียนรางวัลโนเบล 3

**EN 491 วรรณคดีวิจารณ์ 3

**EN 492 วรรณกรรมวิจารณ์สังคม 3

**EN 493 วรรณกรรมเอกของโลก 3

**EN 494 วรรณกรรมสะท้อนทัศนคติทางศาสนา 3

เข้าไปดู เพิ่มเติมได้ที่ http://joomla.ru.ac.th/human/curricurum/cur_eng.doc

ขอบพระคุณที่เข้ามาแวะเวียนเยี่ยม-อ่าน ในบันทึกนี้นะครับ

คำถามหลายคำถามที่ผมไม่ได้ตอบ ไม่ใช่เพราะว่าไม่สนใจนะครับ แต่ด้วยว่า คำตอบก็จะปรากฎอยู่แล้วใน คำตอบที่ผมได้ตอบไปบ้างแล้วครับ

จึงอยากจะขอให้ท่านที่ยังไม่ได้รับคำตอบ ลองเลื่อนขึ้นไปอ่านที่ผมตอบไว้แล้ว

โดยเฉพาะคำถามเกี่ยวกับการเรียนที่รามฯ ในคณะศึกษาศาสตร์ (กรณี คุณนัท)

ผมก็คงจะขอให้ท่านไปศึกษาตามที่ ระบุไว้นะครับ

ส่วนคำถามอื่นใด ที่ยังไม่ได้รับคำตอบ ก็จะมาตอบให้ครับ

 

คุณผู้สนใจ

กลุ่มภาษาในงานชาติพันธุ์ศึกษา ไทย- จีน นั้น

กำหนดให้

นศ. ไทย บังคับเรียนภาษาจีนในงานชาติพันธุ์ศึกษา

นศ. ต่างชาติ บังคับเรียนภาษาไทยในงานชาติพันธุ์ศึกษา

ครับ

 

คุณ แมกกี้

บทความที่ผมเขียนขึ้นเป็นเพียง "การตั้งข้อสังเกต" ต่อ "สิ่งที่พบเห็น" เท่านั้น หาใช่เป็น "ข้อเขียน" เพื่อการนำไปปฏิบัติโดยทั่วไปไม่

เพราะสิ่งที่ผม สรุปไว้ ๔ ประเด็น เพื่อ พยายามหาคำอธิบายในเชิง คตินิยม ด้านพิธีกรรม และ ความเชื่อ // คตินิยมด้านวัฒนธรรม เท่านั้น

ผู้รู้ท่านนั้น ก็มีทัศนะที่ถูกต้องตามฐานความคิดของท่านเอง หรือถ้าหากว่า คุณพ่อคุณแม่ และพี่ ๆ ทั้งสอง กริ่งเกรงว่า ถ้า "ไม่ยกมือไหว้" หลังจากที่จุดธูปและอยู่ในมือ ก่อนที่จะนำไปปักลงในกระถามธูป ว่า "ลูกสาว/น้องสาว" ที่นอนอยู่เบื้องหน้า หรือ ที่เหลือเพียงอัฐิอยู่ในโกฏิ จะไม่สามารถรับรู้ถึง ความคิดคำนึง ความอาลัยรัก ต่อเขา

ท่านก็คงจะยังทำเช่นนั้น เพื่อความสบายใจ

ดังนั้น การที่ใครคนใดคนหนึ่ง จะยกมือพนมไหว้ หรือ ไม่ไหว้ ก็อยู่ที่ดุลยพินิจของแต่ละคนเป็นสำคัญ ครับ

ขอบคุณที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเป็นท่านแรกสำหรับบันทึกนี้ ครับ

 

@ คุณ Sugus - - - ลองศึกษาในคู่มือ มร. ๑ ดูนะครับ และก็ไปติดต่อ จนท.คณะที่จะโอนย้ายไป หรือไปถาม จนท. สวป.

@ คุณปอง - - - ไม่มีใครแก่เกินเรียน แต่ตอนจบมาจะ เกินเกณฑ์ บรรจุไหม ไม่รู้นะครับ

@ กอล์ฟ - - - ทิ้งเวลาไปนานเกินกว่าจะหันกลับนะครับ แต่ถ้าจะหันกลับก็ต้องชั่งน้ำหนัก ต้นทุนเก่า ต้นทุนใหม่ ให้ดี นะครับ

เป็นกำลังใจให้ทุกท่าน แสวงหาสิ่งที่ตนเองรัก ชอบ และ อยากจะเป็น นะครับ

"ค้นหาตัวเองให้เจอ แล้วชีวิตนี้จะมีสุข"

คุณโอ๋

สิ่งที่เราต้องยึดก็คือ ตอนนี้ เรือออกไปอยู่กลางทะเล แล้ว ก็ต้องพายจ้ำให้ถึงฝั่งโดยสวัสดีภาพ นั่นก็คือ คุณโอ๋ คงต้องยึดสาขาวิชานี้เอาไว้ และเรียนให้สำเร็จ ถ้าจะสละเรือ ก็ต้องมีเรืออื่นรองรับ ไม่งั้น กระโดดลงน้ำ ก็ตายลูกเดียว ไม่ได้อะไรสักอย่าง

ความต้องการเรียนภาษาเป็นสิ่งที่ดีครับ การเรียนภาษาไม่จำเป็นต้องเรียนจบด้วยปริญญาบัตร หากว่าคุณโอ๋ ต้องการที่จะเก่งภาษาก็เรียนเองสิครับ ไปหาซื้อตำรับตำรามา มีขายเยอะแยะ ทักษะด้านภาษาเราพัฒนาเองได้ครับ ในร้านหนังสือมี Tool Kits ให้เราได้เลือกซื้อเลือกหา เลือกเรียนด้วยตนเอง มากมาย

แต่ที่สำคัญหลังจากที่จบปริญญาตรี ก็ต้องมานั่งคิดอีกทีว่า ถ้าจะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไป เราจะตัดสินใจยังไงให้มันเป็นตัวของเราที่แท้จริง หรือ จะเรียนในระดับปริญญาตรีเท่าเดิม แต่ต่างสาขาไปก็ไม่แปลก ครับ

ส่วนสาขาที่จะต่อระดับปริญญาโทนั้น ก็ต้องดูว่า เงื่อนไขหรือคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาที่ มหาวิทยาลัยกำหนดไว้นั้นเป็นอย่างไร แต่โดยมาก ก็ต้องไปศึกษาดูอีกทีหนึ่งนะครับ

ขอให้โชคดีครับ

ถึง คุณซูกัส

๑. เทียบโอนได้ไหม ต้องเอาผลการเรียนที่มีไปติดต่อกับ สำนักทะเบียนฯของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวันสมัครดูนะครับ

๒. ในระยะปี ๑ - ๒ ในคู่มือ มร. ๑ จะมี ตารางผนการเรียนให้ด้วย โดยมากจะเป็นกลุ่มวิชาพื้นฐานต่าง ๆ ที่บังคับให้เรียน

๓. ไม่มีวิชาไหนง่ายหรือยากเกินไปนะครับ

ไม่เป็นไรนะครับ กว่าจะเดินถึงฝั่งฝันได้ เราอาจจะล้ม และ ล้ม แล้วก็ ล้ม แต่ที่สำคัญ

นี่คือ คติประจำใจ ของพี่

ล้ม จงลุก ลุก เดิน ก้าวต่อไป อย่าท้อ

คุณพระคุ้มครองขอให้โรคภัยหายไปตลอดกาล เป็นคนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะครับ

ขอบคุณครับ

สิ่งที่คิดต่อก็คือ "เพียงพอ" (enough) ก็น่าคิดตรอง

แต่ สิ่งที่ได้ดูได้เห็นจาก รายการสารคดีเชิงพลังงานต่าง ๆ ผ่านจอโทรทัศน์ของประเทศไทย โดยมาก ผู้ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก ก็เป็น นักวิชาการจากหน่วยงานของรัฐทั้่งนั้น ทุกคนพูดในทำนองเดียวกัน คือ "3 พลังงานทางเลือกข้างต้น" มี "เพียงพอ" ต่อการพัฒนาระบบและสร้างฐานการผลิต (ถ้าไม่จริง ก็แสดงว่า รัฐโกหกประชาชน ใช่ไหมครับ)

ยกตัวอย่าง โครงการชั่งหัวมัน ที่ประชาชนรายล้อมใช้พลังงานไฟฟ้าจาก กังหันลม และ อีกหลาย ๆ โครงการ (บนดอยสูง พลังงานจากแสงอาทิตย์) ก็ใช้กันได้สบาย (แต่ขาดการบำรุง)

จริงๆ แล้วประเทศไทย ส่วนหัวของประเทศและรอบข้าง ก็ มีแต่ ระเบิดเวลาทั้งนั้น เราเห็นว่า มี "ระเบิด" ถูกวางรอบบ้าน แล้ว ใยเราจะเพิ่มและนำระเบิดมาไว้ในบ้านอีกละครับ

ตอบ คุณนัท

ความฝันของเราคือแรงผลักดัน นะครับ ดังนั้น อย่าทิ้งความฝันนั้น

คุณนัท มีเส้นทางการศึกษาที่ หลากหลาย นะครับ เริ่มจาก วิชาชีพ (ไฟฟ้า) ไปสู่ การบริหารจัดการ และ ด้านสุขอนามัย

ถนนเส้นนี้ คุณนัท ออกนอกเส้นทางสู่ความเป็นครู ไปบ้าง แต่มิเป็นไร (ผมเข้าใจว่า คุณนัท หมายถึง ครูประถม มัธยม)

สำหรับ มหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ สถาบันที่เป็นตลาดวิชา เป็น "มหาวิทยาลัยเปิด" คือ ไม่สอบคัดเลือกเข้าศึกษา (ยกเว้น สาขาวิศวกรรมศาสตร์ กระมังครับ) ใครใคร่เรียนอะไรก็มาเลือกเรียนตามความสนใจ และก็ต้อง "พึ่งตัวเอง" ค่อนข้างสูง เพื่อให้ "สำเร็จตามที่ต้องการ"

รามฯ มีการเรียนการสอน ที่แปลก คือ มาเรียนก็ได้ ไม่มาก็ได้ (ในบางสาขาวิชา และ ในบางสาขาวิชา ก็เรียนแบบ "ระบบปิด" เฉกเช่นเดียวกับ มหาวิทยาลัยปิด อื่น ๆ

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ สาขาวิชา

ถามว่า จะรู้ได้อย่างไร ขอให้คุณนัท เข้าไปศึกษาข้อมูล การสมัครเข้าเรียน ผ่านเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัย นะครับ http://ru.ac.th ก็เลือกไปที่ คณะครุศาสตร์ เลยนะครับ หรือ ไปขอยืม คู่มือนักศึกษา ที่เรียกว่า "ม.ร. 1" ของเพื่อน ๆ ที่เรียนรามคำแหง มาอ่านดู

ใน คู่มือ จะมี รายละเอียด เงื่อนไข การเข้าศึกษา ของแต่ละคณะ และ สาขาวิชา - อ่านช้า ๆ อ่านให้เข้าใจ นะครับ

อายุ 22 ปี ถามว่าแก่ไหม คงไม่มีใครแก่เกินเรียน และการจะได้เป็นครู (ประถม มัธยม) ก็คงต้องสอบแข่งขันเข้าบรรจุ

ส่วนการเป็น "อาจารย์มหาวิทยาลัย" ก็ต้องสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ "ปริญญาโท" (สมัยนี้ ก็ยากนะครับ มีแต่ รับ "ปริญญาเอก")

คงตอบคำถามหลัก ๆ ที่ถามมาได้เท่านี้ก่อน เพราะ ยังสับสนว่า คุณนัท อยากเป็น "ครู" หรือ "อาจารย์มหาวิทยาลัย"

และ ขอบคุณนะครับ ที่ เข้ามาเยี่ยมและอ่านบันทึกของผม

สวัสดีปีใหม่ 2554 ปีเถาะ

นักศึกษาสามารถ download เอกสารต่อไปนี้ได้โดยการ click บนชื่อเอกสารได้ทันที

ขณะนี้ ยังไม่มีการเปิดสอน สาขาวิชาชาติพันธุ์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภาคพิเศษ ครับ (เพราะ เนื้อหาสาขาวิชา เน้นให้ลงพื้นที่ ดังนั้น การเรียน เสาร์-อาทิตย์ อาจจะไม่ยังสามารถจัดให้ได้

ส่วนอีกสาขาวิชาหนึ่ง ที่ผมกำลังพัฒนาเพิ่มอีก ๑ สาขาวิชา ที่เกี่ยวกับ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ก็ใกล้จะสำเร็จแล้ว

คาดว่าน่าจะเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกได้ในปี ๒๕๕๕ ครับ

สาขาสหวิทยาการการบริหารท้องถิ่น สามารถเปิดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ได้ หากมีผู้สนใจเรียนตั้งแต่ ๒๐ คน ขึ้นไป

ขอบพระคุณครับอาจารย์

ไม่เข้ามาติดตาม เสียนานครับ มาครั้งนี้ก็ได้รู้คำตอบที่ได้กราบเรียนถามอาจารย์เอาไว้

อัตลักษณ์ กรอบรัฐชาติ สิทธิความเป็นพลเมือง เชื้อชาติ .... อีกมากมาย

ไม่นิ่งเลยสักอย่าง หากจะต้องการการนิยามตัวตนแบบชัดเจน

ขอบพระคุณอีกครั้งครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี