นาง รุจิราพร รามศิริ

อาจารย์
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
Usernameajarnoung
สมาชิกเลขที่123327
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี

การศึกษาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ปริญญาโท

การศึกษามหาบัณฑิต (การวัดผลทางการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปัจจุบัน

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรและการนิเทศ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร