อดิศักดิ์

วิทยากร/นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการบริหาร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประเมินผลสัมฤทธิ์
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร /สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (เอกชน:HRDI)
Usernameadijok
สมาชิกเลขที่15400
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

 การศึกษา : ปริญญาตรี /โท ด้านเทคโนโลยีการศึกษา

                     มศว.ประสานมิตร

การทำงาน : วิทยากร และปฏิบัติหน้าที่ด้านการผลิตสื่อเพื่อการฝึกอบรม

ประสบการณ์ : เป็นวิทยากรด้านการพัฒนาทีมงาน พัฒนาองค์กร