จุ๋ม
นางสาว สิริพร จุ๋ม กันทะตั๋น

จุ๋ม


ครูอาสาฯ
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเสริมงาม
Username
abcd-999
สมาชิกเลขที่
12365
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

ข้าพเจ้าชื่อ  นางสาวสิริพร  กันทะตั๋น  ชื่อเล่นจุ๋มค่ะ  เป็นคนลำปาง

เกิดวันที่  16  มิถุนายน  2521 

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา-โรงเรียนวิชชานารี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย-โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ระดับอุดมศึกษา- ปริญญาตรีครุศาสาตรบัณฑิต  เอกวิทยาศาสตรทั่ว  ไป  สถาบันราชภัฏลำปาง

ปัจจุบัน- กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท  สาขาส่งเสริมสุขภาพ(ภาคพิเศษ)  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี