อนุทินล่าสุด


นายสมภพ อมรดิษฐ์
เขียนเมื่อ

สาเหตุของทุกข์8. ทุกข์เพราะเอาแต่ใจตัววิธีแก้ทุกข์ ให้กำหนดมองตามจริงว่า เราไม่ใช่ศูนย์กลางของโลก ไม่ใช่คนสำคัญอะไร เราเกิดมาชั่วคราว แล้วก็จะผ่านไป บางสิ่งเราทำผิดพลาด บางสิ่งเราทำถูกต้อง ความเป็นคนธรรมดาของเรามีอยู่มากมายไม่มีประมาณ ความอ่อนแอ โง่เขลา ความล้มเหลวของเราแสดงออกมาทุกเมื่อเชื่อวัน เห็นอย่างนี้แล้ว เราจะยึดมั่นถือมั่น สำคัญว่าตนยิ่งใหญ่ไปเพื่ออะไร ฟังคนอื่นให้มาก พูดให้น้อยลง เมตตาให้มากขึ้น คือหนทางแก้ไขการเอาแต่ใจของตนเอง!9. ทุกข์เพราะกลัวความชราวิธีแก้ทุกข์ ให้ทำความเข้าใจว่า ความแก่ เจ็บ ตาย คือเรื่องธรรมชาติ เมื่อสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้ว ก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่เราต้องกังวลกับมัน มนุษย์ทุกคนควรใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับวันวัย เมื่ออายุมากขึ้น ก็สมควรลดความต้องการในสิ่งต่างๆของตนลง ถ้ายังต้องการเท่าเดิม แต่ร่างกายไม่อำนวย การจะไม่มีทุกข์ย่อมเป็นไปไม่ได้10. ทุกข์เพราะอัตตาตัวตนวิธีแก้ทุกข์ สูงสุดของความทุกข์ คือทุกข์เพราะมีอัตตาตัวตน ถ้าไร้อัตตาตัวตนแล้ว ความทุกข์ก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้อีก หนทางแห่งการดับทุกข์ที่แท้จริง จึงเป็นหนทางเดียวกับการทำลายอัตตาตัวตน เราไม่อาจแก้ความทุกข์ด้วยหนทางอื่น การแก้ทุกข์เป็นเรื่องๆ คือการแก้ทุกข์ที่ไม่มีวันจบสิ้น หนทางดับทุกข์เที่ยงแท้มีเพียงหนทางเดียวคือ อริยมรรคมีองค์แปด ย่อลงมาก็เหลือศีล สมาธิ วิปัสสนา ย่อลงมาอีกก็เหลืออานาปานสติ ฝึกสมาธิวิปัสสนาเสียแต่วันนี้อัตตาตัวตนย่อมเบาบาง เมื่ออัตตาตัวตนเบาบางแล้ว ชีวิตย่อมมีความสุขมากขึ้นโดยลำดับ..

คัดลอกจาก พศิน อินทรวงค์ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นายสมภพ อมรดิษฐ์
เขียนเมื่อ

สาเหตุแห่งทุกข์ ต่อ5. ทุกข์เพราะกังวลอยู่กับอนาคต ทุกข์เพราะสถานะความเป็นอยู่ เพราะความยากจนวิธีแก้ทุกข์ เบื้องต้น ให้จัดการสิ่งต่างๆ ไปตามเหตุปัจจัย พร้อมกันนี้ให้รับผิดชอบหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด สิ่งใดที่จัดการได้ให้จัดการ สิ่งใดที่ยังไม่ถึงเวลาให้หยุดพักไว้ก่อน สถานะภาพ เงินทอง ความเจริญต่างๆ สิ่งดีงามทั้งหลายล้วนเกิดจากการทำหน้าที่ในปัจจุบัน ถ้าดูแลปัจจุบันดีแล้ว อนาคตก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอีกต่อไป ขั้นตอนต่อไปให้ฝึกสมาธิ เพราะการฝึกสมาธิช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ และยังลดความกังวลในอนาคตได้อีกด้วย6. ทุกข์เพราะเหงาอยากมีคู่วิธีแก้ทุกข์ ให้มองไปตามความจริงว่า ทุกสถานะย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ไม่มีสถานะใดที่มีแต่ข้อดีไม่มีเสีย คนมีคู่ก็อยากได้อิสระ คนไม่มีคู่ก็อยากมีคนดูแล คนมีคู่มีคนดูแลเพิ่มขึ้นแต่ก็ต้องดูแลคนอื่นเพิ่มขึ้นด้วย ส่วนคนไม่มีดูอาจมีคนดูแลน้อยหน่อย แต่ก็ไม่มีภาระมานั่งรับผิดชอบใครเพิ่ม คนมีคู่มีเพื่อนคุยแก้เซ็ง แต่วันดีคืนดีก็ต้องเซ็งเพราะมีเรื่องทะเลาะกัน คนไม่มีคู่อาจมีคนคุยด้วยน้อยหน่อย แต่ก็ไม่ต้องมานั่งทะเลาะกับใครในเรื่องไม่เป็นเรื่อง สรุปแล้วชีวิตแบบไหนก็มีข้อดีข้อเสียทั้งนั้น ขอให้รู้ว่า เมื่อคุณมีคู่ผ่านไปสักพัก คุณก็อยากเป็นโสด เมื่อคุณเป็นโสดผ่านไปสักพัก คุณก็อยากมีคู่ ชีวิตที่ดีจึงไม่ใช่ชีวิตที่มีคู่หรือไม่มีคู่ แต่เป็นชีวิตที่มองทุกอย่างบนพื้นฐานของความเข้าใจ มีคู่หรือไม่มีคู่ ไม่เกี่ยวอะไรกับความสุขเลยคัดลอกจาก พศิน อินทรวงค์ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นายสมภพ อมรดิษฐ์
เขียนเมื่อ

สาเหตุของความทุกข์ใจพร้อมวิธีแก้ไขความทุกข์1.ทุกข์เพราะคิดถึงตัวเองมากเกินไป จมอยู่ในปัญหาของตนเองมากเกินไปวิธีแก้ทุกข์ ให้ออกไปมองผู้คนตามท้องถนน มองให้เห็นความจริงว่า คนที่ทุกข์กว่าเราก็มี คนที่พิการแขนด้วนขาขาดตาบอดก็มี คนที่ไม่มีจะกินก็มี คนที่เสียพ่อเสียแม่สูญเสียคนรักก็มี โลกนี้ยังมีคนอีกมาก ที่ประสบปัญหายิ่งกว่าที่เราพบเจอเป็นร้อยล้านเท่า

2.ทุกข์เพราะอยากประสบความสำเร็จมากเกินไป มีความอยากมากเกินไปวิธีแก้ทุกข์ ให้ลองพิจารณาถึงโทษของวัตถุ โทษของชื่อเสียง โทษของความสำเร็จ เมื่อพิจารณาจนเห็นความจริงว่า ทุกอย่างล้วนมีทั้งด้านดีและไม่ดี การให้คุณค่าต่อสิ่งต่างๆ ย่อมเบาบางลงไป จากนั้น ให้ฝึกทำหน้าที่โดยมีสติระลึกรู้ สนุกกับการทำงานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน3. ทุกข์เพราะมองเห็นแต่ความไม่ดีของผู้อื่นวิธีแก้ทุกข์ ขอให้หยุดการเพ่งโทษผู้อื่นไว้ชั่วคราว แล้วมองมาที่ความเลวของตนเอง ถ้าเราดีจริง ทำไมเราจึงไปมองแต่ความเลวของเขา เมื่อเราเห็นแต่ความเลวของเขา ก็แปลว่าเราเองก็เลวเหมือนกัน เมื่อคิดได้อย่างนี้ เมื่อเห็นความเลวของตนตามความเป็นจริงอย่างนี้ ก็จะสามารถเข้าใจได้ว่า มนุษย์ก็คือมนุษย์ ย่อมมีทั้งดี ทั้งเลวอยู่ในตัว พร้อมกันนี้ จงสร้างความรู้สึกขอบคุณผู้อื่นให้เกิดขึ้นในจิตใจ พยายามเห็นทุกคนในทุกด้าน มองผู้อื่นด้วยใจที่เป็นกลาง4. ทุกข์เพราะติดอยู่กับความผิดพลาดในอดีตวิธีแก้ทุกข์ การยึดอยู่กับความล้มเหลวในอดีตคือผลจากการไม่เห็นคุณค่าในตนเอง ถ้าปล่อยไว้นานๆ จะกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้ ขอให้หากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทำทันที ทำให้สนุก ทำให้เบิกบาน เพื่อให้เกิดความประจักษ์กับตนเองว่า ทุกคนเริ่มต้นใหม่ได้ มีชีวิตที่ดีกว่าเดิมได้

คัดลอกจาก พศิน อินทรวงค์ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นายสมภพ อมรดิษฐ์
เขียนเมื่อ

จงใช้ชีวิตแบบสายน้ำ
ชีวิตคนเราก็เหมือนสายน้ำธรรมชาติของสายน้ำก็คือการไหลเคลื่อนไหว และเดินทางผ่านไปเจอต้นไม้บ้าง เจอก้อนหินบ้างบางครั้งมีใบไม้ใบหนึ่งไหลตามไปแล้วสักพักก็หายไปไปเจอใบไม้อีกใบ เจอสิ่งใหม่เจอวิวทิวทัศน์ใหม่ๆเราไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะพบทางตันเพราะชีวิตมีที่มีทางของมันเสมอเราไหลไปพบความสุขบ้างความทุกข์บ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่มีอะไรเป็นสิ่งเที่ยงแท้ถาวรทุกอย่างคือเรื่องชั่วคราวทั้งหมดขึ้นชื่อว่าชีวิตเราอย่าไปตีกรอบอะไรให้มันซับซ้อนวุ่นวายชีวิตคือความท้าทายที่ต้องอยู่ให้ได้ในทุกสถานการณ์ที่สำคัญ ธรรมชาติของสายน้ำต้องมีความเยือกเย็น สงบ และรื่นรมย์จึงเรียกว่า “วิถีชีวิตแบบสายน้ำ” พศิน อินทรวงค์ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นายสมภพ อมรดิษฐ์
เขียนเมื่อ

ครอบครัว คือ คนที่เราไว้ใจ เชื่อใจ และพึ่งพาได้มากที่สุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม เป็นคนที่รักเราแบบจริง ๆ จัง ๆโดยไม่มีข้อแม้อะไรเลยวันที่เรามีปัญหา เราสามารถกลับไปหา และขอร้อง ขอความช่วยเหลือ โดยที่ไม่ต้องกังวลว่า จะตอบแทนเค้าด้วยอะไร…- โทนี่ รากแก่น –ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นายสมภพ อมรดิษฐ์
เขียนเมื่อ

เรา..มีเวลาอุ้มลูกนอน 6 เดือนแรก หลังจากนั้น ..เค้าจะนอนได้เองเรา.. มีเวลาอุ้มลูกเดินแค่ 1 ปีแรก หลังจากนั้น .. เค้าจะเดินได้เองเรา.. มีเวลากอดลูกเล่นได้นานๆ แค่ 2 ปีแรก หลังจากนั้น .. เค้าจะไม่ยอมให้กอดนานๆเรา.. มีเวลาพูดให้ลูกฟังตลอดแค่ 3 ปีแรก หลังจากนั้น .. เค้าจะไม่ฟังเราพูดเรา.. มีเวลาอยู่กับลูกตลอดได้แค่ 10 ปีแรก หลังจากนั้น .. เค้าจะไม่ยอมอยู่บ้านกับเราและ..อยากอยู่กับเพื่อน.. มากกว่าเราเรา.. มีเวลาดูแลลูกได้แค่ 15ปีแรกหลังจากนั้น .. เค้าอาจไม่อยากให้เรา..ดูแลเค้าอีก และ.. อยากมี ‘’ ชีวิตของเค้าเอง ‘’ผ่านไป 30 ปี .. หลังลูกเกิด เรา.. อาจจะไม่ได้เจอลูกอีก เพราะ..’‘เวลา ‘’ ของคนใดคนนึง..อาจหมดลงทำทุกๆ วัน .. ที่อยู่กับลูกให้มีค่า เพราะ.. ‘’ เวลา ‘’ นั้น .. ผ่านไปอย่างรวดเร็ว‘’ ชีวิตสั้น ‘’ แต่ ความรักความ & ผูกพัน นั้นยาวความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นายสมภพ อมรดิษฐ์
เขียนเมื่อ

อย่าหยุด..ทำสิ่งที่ชอบ เพราะไม่รู้ จะได้ทำได้อีกนาน ถึงเมื่อไหร่ เมื่อมีโอกาสทำได้ ก็ให้รีบทำเสียเถิดความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นายสมภพ อมรดิษฐ์
เขียนเมื่อ

ถ้อยคำแห่งปราชญ์ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นายสมภพ อมรดิษฐ์
เขียนเมื่อ

คำคมคำพูดสร้างกำลังความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นายสมภพ อมรดิษฐ์
เขียนเมื่อ

ประวัติศาสตร์สากลความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นายสมภพ อมรดิษฐ์
เขียนเมื่อ

โรเมโอและจูเลียต (อังกฤษ: Romeo and Juliet)ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นายสมภพ อมรดิษฐ์
เขียนเมื่อ

ทุกข์มีเพราะยึดทุกข์ยึดเพราะอยากทุกข์มากเพราะพลอยทุกข์น้อยเพราะหยุดทุกข์หลุดเพราะปล่อยพระโพธิญาณเถร(หลวงพ่อชา สุภัทโท)ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นายสมภพ อมรดิษฐ์
เขียนเมื่อ

อดีตทำร้ายเราได้ แต่เราต้องเลือกว่าจะวิ่งหนีมัน หรือเรียนรู้จากมัน“Oh yes, the past can hurt. But you can either run from it, or learn from it.” – The Lion King, 1994ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นายสมภพ อมรดิษฐ์
เขียนเมื่อ

คำคมจากภาพยนต์

หากคุณเก่งอะไร จงอย่าทำมันให้ใครฟรี ๆ

“If you’re good at something, never do it for free.” – The Dark Knight, 2008ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี