เด็กบ้านนอก,มังคุด

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศร๊ธรรมราช
Username4910510198
สมาชิกเลขที่9015
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

Nong

     ชื่อ: รัชดาภรณ์  บุญวงศ์    ชื่อเล่น: น้อง  

    ตอนนี้  ทำงานที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช

ตำแหน่ง:นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ลักษณะงาน: ตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

ความรู้ที่ต้องใช้ในการทำงาน : ด้านบัญชี และงานตรวจสอบ  ตลอดจน มาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สภาพแวดล้อม : ที่สำนักงานนี้มีผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่  จึงไม่ต้องปรับตัวมากเท่าไหร่   การทำงานและการช่วยเหลือของรุ่นพี่ดีมาก  และเข้าใจกับการต้องปรับตัวให้เข้ากับงานที่ต้องทำแข่งกับเวลาตลอดเวลา  แล้วต้องออกนอกพื้นที่บ่อย  ต้องทำตัวให้พร้อมเสมอ  จึงทำให้มีความสนุกและตื่นเต้นทุกวัน  โดยรวมแล้วสรุปว่าตอนนี้ก็มีความสุขกับการทำงานที่นี้ดี  และสามารถเรียนรู้การใชชีวิตมากมาย แล้วเข้าใจกับเรื่องทุกเรื่องที่เรารู้ปรับตัวให้รู้ทัน