99999999

ประสิทธิ์ นิยมไทย
มั่นคง โชคดี มีความสุข
คำตอบ

มั่นคงในชีวิต  โชคดีในลาภยศสรรเสริญ  มีความสุขทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต  สงสัยท่านเป็นใครทำไมนามสกุลเดียวกัน