ธรรมาภิบาล

ขอบคุณครับท่าน ผอ. ที่ให้กำลังใจผมเป็น ผอ.สถานศึกษามือใหม่หัดขับ ยังต้องเรียนรู้อีกมาก ต้องอาศัยบ่มเพาะวิทยายุทธอีกหลายเรื่อง ทั้งเรื่อง HR เรื่อง งบประมาณ วิชาการ
คำตอบ