เขียนบันทึกนะครับ

มาสร้างบล็อกและเขียนบันทึกนะครับ จะได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ ขอบคุณครับ อาจารย์ขจิต ฝอยทอง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน http://gotoknow.org/blog/yahoo http://learners.in.th/blog/englishteachingaddy
คำตอบ