"ไอ้หำ"

ญาณภัทร
ขอรบกวนสอบถามความหมาย หรือคำจำกัดความ
คำตอบ
not yet answered
เย้

เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึง การดำเนินชีวิตแบบพอประมาณอย่างพอเพียง ไม้ใช้จ่ายเกินกำลังที่เราหามาได้