แปะรูปไปอีก 2 ใบ

พี่ซิว...พี่ดาวเอารูปมาฝาก..อดไม่ได้ แปะไปอีก 2 รูป ความงามของมวลเมฆงอกงาม บานตะไท
คำตอบ

เห็นภาพแล้วครับ หุย สุดยอดๆๆ ^__^

ขออีกๆๆ (งกอีกแล้วเรา)