อยากส่งงานส่งยังไง

นางสาวสุชาดา แดงสมบูรณ์
พยายามแล้วส่งไปแล้วทีนึงไม่รู้ติดเป่าทำไงค่ะอาจารย์ขจิต
คำตอบ