เครื่องหมายการค้า

ยินดีที่ได้รู้จักครับ

้ผมมีกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเสียงและเครื่องหมายการค้ากลิ่น

 

ไม่ทราบว่าทางกรมทรัพย์สินเริ่มมีการศึกษาแนวทางในเรื่องเหล่านี้อย่างไรบ้างครับ  มีเจ้าหน้าที่ท่านใดที่ได้ไปสัมมนาในต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างหรือไม่ 

ขอบคุณครับ

อมรินทร์ 

คำตอบ

ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ คุณอมรินทร์ ขอโทษด้วยนะค่ะที่ตอบคำถามช้ามาก เนื่องจากว่า ไปประชุมที่ต่างจังหวัดมานะค่ะ

ในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายเสียงและเครื่องหมายกลิ่นนั้น ในปัจจุบัน พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า ของเราเองยังให้ความคุ้มครองไม่ถึงนะค่ะ ส่วนจะมีแนวทางอย่างไรนั้น

     ปัจจุบันกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้มีพัฒนากฎหมายปี 2549 ตามแผนพัฒนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาฯ ค่ะ โดยการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน ราชการ และนักวิชาการมากมาย (ท่านอาจารย์บุญมา ด้วยนะค่ะ)

  ในส่วนหนึ่งมี  การขยายขอบเขตความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าโดยการปรับปรุงนิยามคำว่า "เครื่องหมาย" เพื่อให้รองรับสิ่งอื่นๆ ที่ต้องการให้ได้รับความคุ้มครองในอนาคต เช่น เครื่องหมายกลิ่น เครื่องหมายเสียง และเครื่องหมายที่เป็นภาพเคลื่อนไหว (แต่คงอีกนาน)

มีเจ้าหน้าที่ท่านใดที่ได้ไปสัมมนาในต่างประเทศที่เกี่ยวกับ เครื่องหมายการค้าโดยตรง ไม่ค่อยที่จะแน่ใจสักเท่าไรค่ะ (ขอโทษจริงๆ นะค่ะ )

ปารินุช
เครื่องหมายการค้า เป็นหนึ่งในทรัพย์สินทางปัญญาค่ะ